Datum zveřejnění: 
24. 6. 2022
Na půdě ČVUT v Praze se konalo zasedání rady rektorů univerzit sdružených v organizaci CESAER. Části pátečního jednání se účastnila také náměstkyně MŠMT pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová. Jednání – jako představitel domovské univerzity – zahájil rektor ČVUT Vojtěch Petráček. Ten se také na nadcházející dobu, kdy bude Česká republika předsedat Evropské unii, stal zvláštním vyslancem CESAER.

Ve dnech 23.–24. června se na ČVUT uskutečnilo zasedání předsednictva asociace CESAER, které sdružuje asi 60 prestižních evropských univerzit a v rámci EU pomáhá spoluvytvářet oficiální politiku v oblasti, vědy, výzkumu a vzdělávání. ČVUT mělo příležitost prezentovat své špičkové vědecké výsledky a zapojení do projektu EUROTEQ v rámci programu European Alliances.

Hlavním bodem programu bylo vystoupení Anny Papadopoulosové, ředitelky Generálního direktorátu pro výzkum a inovace Evropské komise s cílem přesvědčit evropské univerzity, aby se aktivně zapojily do činností, podporovaných Evropskou komisí v nadcházejícím období. Předsednictvo CESAERu pozitivně hodnotilo účast náměstkyně MŠMT, paní Radky Wildové, na zasedání a především skutečnost, že ČR zařadila během svého předsednictní EU otázky vědy a inovací mezi prioritní témata společných jednání a diskuzí s členskými státy EU.

Na jednání byly akcentovány priority sdružení – podporovat studenty, vědce a univerzity postižené válkou na Ukrajině, podpora činnosti v oblasti výzkumných infrastruktur či v oblasti synergií v programech a financování.

 CESAER je evropské sdružení předních specializovaných a komplexních univerzit vědy a techniky, které prosazují excelenci ve vysokoškolském vzdělávání, školení, výzkumu a inovacích, kladou si za cíl ovlivnit celospolečenskou debatu, přispět k realizaci otevřených znalostních společností a mít významný vědecký, sociální, ekonomický a společenský dopad.