Datum zveřejnění: 
23. 5. 2022
Dnes vstoupil v platnost nový příkaz rektora ČVUT v Praze, kterým jsou upraveny podmínky studia ruských a běloruských studentů, a to jak stávajících, tak nových uchazečů o studium. Postup pro přijímání studentů z Ruska a Běloruska sleduje naplnění sankčních opatření orgánů Evropské unie.

To, zda nařízení Rady EU, které má zamezit technické pomoci formou nepřijetí ke studiu, škola uplatní, budou součásti ČVUT posuzovat individuálně u každé konkrétní osoby s ruským či běloruským občanstvím, nejedná se o plošné opatření. O pokračování ve studiu musí každý student z Ruska či Běloruska (bez ohledu na to, zda studuje v kritickém studijním programu či v programu, který není považován za kritický) písemně požádat do 19. srpna 2022 příslušného děkana nebo ředitele součásti.

Snahou ČVUT je, aby současní studenti, kteří prokazatelně nejsou napojeni na autokratické režimy Ruska a Běloruska a jejich prominenty, mohli svá studia úspěšně dokončit, a v budoucnu tak šířit naše společné demokratické a humanistické hodnoty do obou zemí, kde jsou nyní popírány.

Nabízíme jim pomocnou ruku v tom, že se nedopouštíme kolektivní diskriminace a neukončujeme studium jen na základě státní příslušnosti. Každý takový student dostane šanci v motivačním dopisu vysvětlit, proč chce na naší škole dostudovat, a na zdůvodněnou výjimku bude moci v oboru zůstat – pokud se to nebude týkat tzv. kritického oboru; v takovém případě musí student požádat o převedení do programu, který se sankcemi není v kolizi.