Datum zveřejnění: 
18. 2. 2022
Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, který každoročně připadá na 11. února, připomněly dvě fakulty ČVUT v Praze organizací akce Staň se na den vědkyní. Na celodenní událost, simulující vědeckou konferenci, se přihlásil z celé republiky rekordní počet osmdesáti středoškolských studentek. Svoji práci jim díky přednáškám, panelové diskusi a praktickým workshopům v laboratořích představily vědkyně i studentky Fakulty elektrotechnické (FEL) a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJIFI) ČVUT.

„Snažíme se dívkám ukázat, že ani přírodní, technické a matematické vědy nejsou oblastí předurčenou pro muže. A těší mě, že podíl žen mezi našimi studenty stále roste,“ říká docentka Jana Bielčíková z Katedry fyziky FJFI, panelistka diskuze s vědkyněmi. Jaroslava Óbertová, jedna z hlavních organizátorek akce a současně vědecká pracovnice FJFI, dodává: „Velmi nás překvapil zájem o akci, kvůli kapacitě jsme museli registrace ukončit o den dříve. V minulých letech jsme se pohybovali na polovičních počtech účastnic. Staň se na den vědkyní pořádáme na FJFI už šestým rokem, letos poprvé se připojila i Fakulta elektrotechnická. Ze zpětné vazby vyplývá, že právě tato posila pomohla rozšířit povědomí a zájem mezi více studentek. Příští rok bychom rádi využili tento potenciál, navýšili kapacitu a pozvali středoškolských studentek ještě více.“

Středoškolské studentky oceňovaly především samotnou existenci akce, program, zapojené vědkyně a vysokou úroveň organizace. Důležitou součástí byla i závěrečná slavnostní večeře v restauraci na Petříně, kterou účastnice i vědkyně využily k networkingu. Inspirace a podpora totiž mohou být pro středoškolské studentky klíčové v motivaci ke studiu technických a přírodovědných oborů: „Když mě okolí od studia odrazuje, nejvíc mi pomáhá kolektiv lidí, kteří se scházejí na podobných akcích. Ať už to jsou letní školy, víkendovky nebo tato akce, kde se potkávají lidé se stejným zájmem, se kterými se můžu bavit. Zjišťujeme od sebe různé informace a pomáhá mi to utvrzovat se v tom, že nejsem jediná a mám šanci něco takového dělat. Ve třídě jsme jediné dvě dívky, které se zajímáme o přírodní vědy a techniku. Když někomu řeknu, že plánuju studovat techniku, často se mě okolí ptá, proč to chci studovat. Myslí si, že je to moc těžké, že jsou tam samí kluci a nebude mě to bavit. Jestli bych se jako holka prý nechtěla věnovat raději něčemu jinému,“ přiznala jedna z účastnic, která na akci Staň se na den vědkyní dorazila z kroměřížského gymnázia.

 V průběhu akce se účastnice zapojily také do anonymního on-line šetření, které zkoumalo, jak často přítomné dívky slýchají, že se k nim technika nehodí. Na škále od jedné do deseti byl hlasovací průměr 6,1. Poznámky o nevhodnosti určitých oborů tedy přítomné středoškolačky stále slýchají poměrně často.  

Věřím ale, že situace se zlepšuje i díky takové akci jako je Staň se na den vědkyní. Je důležité si neustále rozšiřovat obzory, hledat vzory a ptát se ostatních. To nám může významně pomoci se v budoucnu rozhodnout,“ doplňuje studentka gymnázia v Uničově. 

Silnou potřebu být součástí komunity studentek s podobným zájmem a sdílet s nimi svoje zkušenosti, poznatky a problémy, vnímala i doktorka Michaela Valentová, vědkyně z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze: „Zároveň mi jako velmi přínosné přišlo sdílení rozmanitých zkušeností z různých etap vědecké kariéry. Vědecká kariéra není monolit, přístupů i cest je mnoho a doufám, že i studentky se tak budou moci lépe rozhodovat podle svých skutečných cílů.“

Že byla akce vedle vědeckých přednášek a praktických cvičení důležitá hlavně z pohledu motivace a inspirace dokládá také zpětná vazba, o kterou se účastnice podělily po skončení akce: „Úžasná byla panelová diskuse. Stále nevím, kam chci jít na školu, ale to, že vědkyně změnily vysokou školu a vůbec to nevadilo jejich kariéře, mě uklidnilo. Takhle jsem se dozvěděla, že i vědci a vědkyně jsou normální lidé. Akce pro mě byla velmi přínosná a motivující pro mé rozhodování o budoucím vzdělání i výběru studijního oboru.“

Michaela Valentová z FEL také s uznáním podotýká, že bylo skvělé vidět tolik chytrých a aktivních studentek s velkým potenciálem posunout nejen vědecké poznání, ale i vnímání vědecké sféry. „Jednoduše v rozmanitosti je síla,“ uzavírá doktorka Valentová.

O akci Staň se na den vědkyní

Přestože počet pracovníků ve výzkumu a vývoji v České republice roste, podíl žen se snižuje. Zatímco v roce 2000 bylo žen v této oblasti 36 procent, v roce 2019 už jenom 30 procent. Změnit tento trend se snaží připomínka Mezinárodního dne dívek a žen ve vědě, která se slaví vždy 11. února už od roku 2015, kdy ho Valné shromáždění OSN poprvé vyhlásilo. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) před sedmi lety začala v tento den pořádat akci Staň se na den vědkyní se snahou ukázat zejména studentkám středních škol, jak práce vědkyň vypadá. Letos se k této akci připojila také Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze (FEL). 

Fotografie z akce: https://media.cvut.cz/cs/foto/20220211-stan-se-na-den-vedkyni

Webové stránky akce: https://www.fjfi.cvut.cz/cz/media-a-verejnost/akce-pro-stredni-skoly/vedkyne

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture