Datum zveřejnění: 
13. 1. 2022
Jaká je skutečná uhlíková stopa Česka? Jakým způsobem ji vůbec firmy z různých oborů mají měřit, aby mohly přistoupit na její snižování? A jak se bude firmám dařit emise CO2 snižovat? I na tyto otázky chce dávat odpovědi unikátní platforma, která spojuje řadu firem z několika odvětví české ekonomiky a jejímž členem je i ČVUT v Praze. Jejím cílem je pomoci firmám zmapovat situaci a realizovat přechod k udržitelnějšímu provozu. První komplexní zpráva nazvaná Carbon Tracker 2022 bude zveřejněna již na přelomu května a června.

Ve sdružení Climate & Sustainable Leaders Czech Republic, z.s., spojily své síly společnosti z oboru financí, telekomunikací, poradenské a právnické firmy i specialisté na redukci CO2. Posláním unikátní platformy je zejména sledovat ambici na omezení produkce CO2 u největších firem v ČR, motivovat klíčové hráče v české ekonomice ke startu projektů, které přispívají k udržitelnosti a ochraně klimatu, a také pomoci s jejich realizací.

Mezi třinácti zakládajícími členy jsou: Allianz pojišťovna, Česká spořitelna, ČVUT v Praze, Československá obchodní banka, The CO2IN, HAVEL & PARTNERS, Mastercard, power2green, PwC Česká republika, Raiffeisenbank, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Vodafone Czech Republic a White & Case.

Platforma se zavázala mimo jiné ke každoročnímu sestavení přehledu produkce emisí CO2 a ambicí na jejich snížení u největších společností v České republice. Práce na úvodním reportu, který ponese název Carbon Tracker (www.carbontracker.cz), zahájilo sdružení v těchto dnech. K jeho sestavení budou použity jednak údaje, které 150 firem s největším obratem v ČR poskytne na základě dotazníků, a také data z veřejných zdrojů. Zvolená metodika výpočtu uhlíkové stopy, kterou pro sestavení přehledu Carbon Tracker používá expertní tým PwC Česká republika, vychází z kalkulace dle mezinárodně uznávané metodiky GHG protocol. Dotazníky obdrží firmy již v příštích dnech, na poskytnutí dat budou mít čas do konce března. Na přelomu května a června pak budou zveřejněny výsledné žebříčky s expertním komentářem.

Platforma Climate & Sustainable Leaders bude pomáhat firmám s omezováním produkce CO2 a všemi aspekty, které se této ambice dotýkají. Ať je to metodika měření, monitoring úspěchů v daném odvětví, pochopení a implementace očekávaných změn v legislativě nebo realistické stanovení tempa snižování emisí.

„Být členem v tomto sdružení je pro ČVUT příležitost a jedna z praktických podob naplnění třetí role univerzit. Chceme sledovat cíle jednotlivých firem a současně motivovat naše vědce k dalším udržitelným projektům. Do platformy můžeme přispět také svými nestrannými informačními a datovými zdroji, expertními stanovisky našich odborníků a vzdělávacími akcemi,“ říká Ing. Lucie Orgoníková, kancléřka ČVUT, která zasedne ve správní radě platformy.       

Kromě samotného reportu Carbon Tracker připravuje již nyní platforma řadu dalších aktivit v oblasti vzdělávání, osvěty i metodické podpory v oblasti udržitelnosti a dosahování klimatických cílů. Sdružení je otevřenou platformou, jejímiž členy se mohou stát i další společnosti.

Foto, zdroj: Climate & Sustainable Leaders

O události informovala tato média: czechbanking.cz, autologistika.cz, casopisczechindustry.cz

Picture

Picture