Datum zveřejnění: 
20. 12. 2021
Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval 15. prosince 2021 na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol 80 nových profesorek a profesorů vysokých škol. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády. Jmenovací dekrety předá ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Dle informací z MŠMT je slavnostní předání dekretů zatím plánováno na druhou polovinu ledna 2022, ale záleží na epidemiologické situaci.

Na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze budou jmenováni:

doc. Ing. Jiří FÜRST, Ph.D.

působí na Fakultě strojní ČVUT

pro obor: Aplikovaná matematika (FJFI)

téma jeho profesorské přednášky: Matematické modelování a numerické simulace turbulentního proudění

 

doc. RNDr. Petr HLUBINA, CSc.

působí na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO

pro obor: Aplikovaná fyzika (FJFI)

 

doc. RNDr. René HUDEC, CSc.

působí na Fakultě elektrotechnické ČVUT

pro obor: Aplikovaná fyzika (FEL)

 

doc. Mgr. Ondřej CHUM, Ph.D.

působí na Fakultě elektrotechnické ČVUT

pro obor: Technická kybernetika (FEL)

 

doc. Ing. Hana KUBÁTOVÁ, CSc.

působí na Fakultě informačních technologií ČVUT

pro obor: Informatika (FIT)

Více informací najdete zde.

 

doc. Ing. Jiří NĚMEČEK, Ph.D.

působí na Fakultě stavební ČVUT

pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů (FSv)

Rozhovor s doc. Němečkem pro stránku srdcemstavaři.cz najdete zde.  

 

doc. Ing. Martin NIKL, CSc.

působí na FZÚ AV ČR

pro obor: Aplikovaná fyzika (FJFI)

 

doc. Ing. Stanislav POSPÍŠIL, Ph.D.

působí na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů (FSv)

 

doc. Ing. Tomáš TROJEK, Ph.D.

působí na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

pro obor: Aplikovaná fyzika (FJFI)

více zde

 

Jan VERELST, MSc., PhD.

působí na University of Antwerp, Faculty of Business and Economics, a na Fakultě informačních technologií ČVUT

pro obor: Informatika (FIT)

Více informací najdete zde.

 

doc. Dr.-Ing. Jan VRBA, MSc.

působí na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT  

pro obor: Biomedicínské inženýrství (FBMI)

 

Na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy byl jmenován prezidentem ČR také David Krejčiřík z Katedry matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Zaměřuje se na matematický popis fyzikálních jevů a zabývá se zejména aktuálními otázkami matematické fyziky, především vztahy mezi spektrálními a geometrickými vlastnostmi kvantových systémů a nehermitovskou kvantovou mechanikou. Více informací najdete zde.

 

Picture

Picture

Picture