Datum zveřejnění: 
3. 12. 2021
Dne 30. listopadu 2021 se uskutečnilo v Betlémské kapli slavnostní předání Medailí k ocenění odborníků ČVUT za mimořádné výkony v době krize. Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček udělil 106 medailí výzkumníkům a dalším osobnostem, kteří svými inovacemi a osobním či týmovým zapojením přispěli k řešení pandemické situace koronaviru v České republice i v zahraničí. Medaile pro tuto výjimečnou příležitost navrhl český medailér, sochař a publicista Michal Vitanovský.

Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček v úvodu slavnostního večera řekl: „Rád bych poděkoval všem, kdo se zapojil do boje proti koronaviru z vlastní iniciativy. S nápady přicházeli v loňském roce nejen naši výzkumníci, ale i studenti a dobrovolníci. To, co naše univerzita během pandemie dokázala, je neuvěřitelné! A je skvělé, že činnost odborníků ČVUT pokračuje a objevují se stále nové inovace a pomocné kroky. Dnešní večer se setkáváme s představiteli našich hlavních týmů a zástupci jednotlivých fakult a součástí, kterým bych chtěl také velmi poděkovat. Bez vaší práce a nadšení by první vlna pandemie byla mnohem krizovější.“

Přehled týmů a oceněných:

Plicní ventilátor CoroVent z FBMI: Bc. Ladislav Bís, MUDr. Lenka Horáková, Ing. Václav Ort, proděkan pro zahraniční styky a PR FBMI prof. Karel Roubík a Ing. Šimon Walzel.  

Celoobličejové masky pro lékaře v první linii: Robin Fišer, Martin Hřeben, starosta Městské části Praha 6 Mgr. Ondřej Kolář, Pavel Koníř, David Miklas, Michal Sláma, Mgr. Miloš Szabo, Th.D., a Radek Šmok.

Ochranná polomaska RP95-3D z CIIRC vyráběná pomocí 3D tisku: Ing. Pavel Burget, Ph.D., PhDr. Mgr. Vít Dočkal, Ph.D., a Ing. Alexandr Lazarov.

Maska z CIIRC s označením RP95-M vyráběná metodou vstřikování plastů: Ing. Jaroslav Lískovec, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0.

Robotický pomocník s jemným a přesným pipetováním vzorků na Covid-19 „Pipeťák“. Tým CIIRC: prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc., RNDr. Lenka Richterová, Ph.D., z Nemocnice na Bulovce, Ing. Daniel Seifert, Ph.D., Ing. Vladimír Smutný, Ph.D., a Ing. Libor Wagner.

Za dezinfekci Anti-COVID z FJFI byla medaile udělena: doc. Ing. Václav Čubovi, Ph.D., proděkanovi pro rozvoj FJFI, Ing. Kateřině Čubové, Ph.D., Ivetě Terezii Hošnové, Ing. Lucii Orgoníkové, kancléřce ČVUT, Lence Prouzové Procházkové, Martinu Daňovi, Kateřině Fialové, doc. RNDr. Jánu Kozempelovi, Ph.D., Barboře Neužilové, Lukáši Ondrákovi, Xénii Popovič, Tomáši Práškovi, Ing. Miroslavě Semelové, Ph.D., a RNDr. Martinu Vlkovi, Ph.D.

Dezinfekce z FSv: prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.

Dobrovolníci z FBMI: Bc. Tereza Ptáčková, Bc. Michal Verbovský.

Zapůjčení špičkových fakultních přístrojů FBMI Oblastní nemocnici Kladno: Mgr. Pavel Böhm, MBA.

Video Covid Czechia: Martin Hausenblas, Petr Ludwig, prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c., MUDr. Emil Pavlík, CSc., doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT v Praze, Ing. Vladimír Ždímal, Dr., CSc.

Projekt FreMEn contra COVID a unikátní aplikace Nebojsa z FEL: doc. Ing. Tomáš Krajník, Ph.D.

On-line monitoring kapacit lůžek ve spolupráci CIIRC ČVUT a start-upu TRIX Connection: Ing. Petr Kadera, Ph.D., a Ing. Václav Jirkovský, Ph.D.

Systém pro vzdálené sledování přístrojů na JIP VentConnect CIIRC ve spolupráci s odborníky z FEL, FBMI a Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady: Ing. Lenka Vysloužilová, Ph.D.

Chatbot na webu o koronaviru www.koronavirus24.cz studentů FIT: Bc. Tomáš Stanovčák, Bc. Jan Šafařík a Bc. Tomáš Bašta.

Nezávislý posudek pro mobilní aplikaci eRouška z FIT: Ing. Martin Půlpitel.

Aplikace Wowee z FIT fungující na principu finanční sbírky: Michal Maněna.

Výpočetní cloud CloudFIT z FIT zapojený do projektu Folding@home: Ing. Martin Vaňko.

Inovační online hackathon zorganizovaný FIT: Bc. Ondřej Brém.

Aplikace Chytrá triáž tvůrců z UK a FIT: Bc. Tomáš Trejdl.

Aplikace pro práci s historickými prameny HistoryLab.cz z FEL: Ing. Karel Frajták.   

On-line doučování dobrovolníků z FEL: Daniel Vítek.

Vytvoření SMS brán pro mobily zaměstnanců a studentů pro komunikaci na FS: Ing. Jiří Zápotocký, tajemník Fakulty strojní, a Josef Zima.

Vývoj mobilního robota na FS pro obsluhu pacientů v rozsáhlých nemocnicích na bázi na trhu dostupného robotického vysavače: Ing. Petr Beneš, Ph.D.

Redukce pořízená 3D tiskem pro napojení HME filtru a celoobličejové masky na FS pro pomoc Nemocnici Na Homolce: Ing. Jan Zavřel, Ph.D.

Vývoj nového tvaru stěrového štětečku na FS pro odběr vzorků z nosních dutin: Ing. Pavel Steinbauer, Ph.D.

Řešení pro online testování nových motorů GE ve zkušebnách leteckých motorů FS: Ing. Jiří Šolc.

Vývoj a 3D výroba respiračního filtru proti virovým částicím na FS s ověřením funkčnosti a užitných vlastností naAV ČR: Ing. Lukáš Pelikán.

Postup na 3D tisk ochranných masek na FEL, které umí zachytit viry: Ing. Tomáš Tichý.

Ochranné štíty i respirátor s výměnným filtrem z FD: Ing. Jan Falta, Tomáš Fukar, Ing. Zdeněk Svatý, Ph.D., Ing. Josef Svoboda a Jan Válek.

Adaptéry na filtr pro celoobličejové masky ČVUT z laboratoře 3D tisku FIT: Tomáš Sýkora.  

Tetování kvality vzduchu v prostoru nádechu celoobličejové masky na FSv: prof. Karel Kabele.

Výroba ochranných štítů na 3D tiskárnách FSv: Ing. Michal Kovářík.

Pipetovací roboty Eppendorf pro automatizaci testování vzorků na COVID-19 týmu FEL, CIIRC a PřF UK: prof. Ondřej Cinek, Fakultní nemocnice Motol, Ing. Petr Čížek, Ing. Bedřich Himmel, Adéla Přibylová, PřF Univerzity Karlovy, Ing. Jakub Sláma a Ing. Petr Váňa.

Termokamera Workswell MEDICAS určená pro screening horečnatých projevů infekčních onemocnění absolventů FEL: Jan Sova.  

Prototyp textilního kompozitního materiálu z FEL, který je možné sterilizovat elektrickým proudem: doc. Lukáš Vojtěch.

Vysokovýkonná laserová terapie, používaná v rehabilitaci pohybového aparátu, k minimalizaci následků covidových pneumonií, z FBMI: Ing. Aleš Příhoda.

Produkce nanovlákenných textilií z UCEEB: Ing. Antonín Lupíšek, ředitel pro vědu a výzkum UCEEB.

Předání 60 monitorů a dalšího počítačového příslušenství z FEL organizátorům dobročinného projektu pro rodiny v nouzi Počítače dětem: Ing. Martin Samek.

Nanovláknitá vrstva vyráběná technologií elektrozvláčňování na přístroji Nanospider LB500 na FSv: Ing. Zuzana Rácová, Ph.D., a Mgr. Pavla Ryparová, Ph.D.

Otvírák na zkumavky vyráběný na 3D tiskárně z FEL: Bc. Jiří Kubík.

Logistická webová platforma GoDeliver za FIT: Ing. Adam Zvada.

Zřízení očkovacího centra na FJFI ČVUT v Děčíně: Bc. Josef Drobný.

Rektor ČVUT také ocenil děkany fakult a ředitele vysokoškolských ústavů ČVUT. Medaili jim předal za jejich osobní práci, kdy byli součástí týmu krizového řízení univerzity, a zároveň je to ocenění pro fakultu či vysokoškolský ústav jako takový. Mnoho zaměstnanců se třeba malou měrou podílelo na boji s covidem ať už na začátku šitím roušek či dalšími aktivitami a ocenění pro fakultu či ústav je oceněním i jejich práce. 

Oceněni byli:

pro. Ing. Jiří Máca, CSc., děkan Fakulty stavební

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakulty strojní 

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan Fakulty elektrotechnické

prof. Ing. Igor Jex, DrSc., děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské

prof. Ing. arch. L. Lábus, Hon. FAIA, děkan Fakulty architektury

doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D., děkan Fakulty dopravní

prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, děkan Fakulty biomedicínského inženýrství

prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., emeritní děkan Fakulty biomedicínského inženýrství

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., děkan Fakulty informačních technologií

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., ředitel Kloknerova ústavu

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií

Ing. Robert Jára, Ph.D., ředitel Univerzitního centra energeticky efektivních budov

Mgr. Ondřej Velek, Ph.D., ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky

doc. Ing. Ivan Štekl, CSc., ředitel Ústavu technické a experimentální fyziky

doc. PaeDr. Jiří Drnek, CSc., ředitel Ústavu tělesné výchovy a sportu

Hudební program slavnostního večera zajistil Akademický orchestr ČVUT pod vedením dirigenta Jana Šrámka.

Foto, zdroj: Jiří Ryszawy

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture