Datum zveřejnění: 
26. 11. 2021
Slavnostní zasedání Vědecké rady ČVUT se uskutečnilo 23. listopadu 2021 v Betlémské kapli. Na tomto zasedání byly předány dekrety docentům a vysokoškolské diplomy doktorandům. Na návrh Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT byla udělena Medaile ČVUT I. stupně a na návrh rektora byly uděleny Medaile ČVUT I. stupně dvěma členům International Advisory Board.

Prof. Viliam Múčka je pracovníkem fakulty od roku 1963. Ve své vědecké práci se soustředil na problematiku radiační katalýzy, kde se mu podařilo formulovat obecný princip interakce ionizujícího záření s oxidovými katalyzátory. O roku 1986 vede na katedře výzkumnou skupinu, která se kromě radiační katalýzy zabývá radiačními aplikacemi v oblasti ochrany životního prostředí, radiačně chemickými efekty v biologických systémech a v poslední době i radiačními metodami přípravy speciálních materiálů. Je spoluautorem několika patentů, řešil řadu projektů radiační chemie, z nichž mnohé vedl. Od roku 1972 přednáší Chemickou termodynamiku, od roku 1973 Tuhé látky a od roku 1991 Reakční kinetiku. Vedl řadu diplomantů, aspirantů a doktorandů. Za svou celoživotní pedagogickou a vědeckou práci na ČVUT obdržel řadu ocenění, například Medaili FJFI I. stupně, Felberovu medaili I. stupně a Medaili MŠMT ČR 1. stupně.

Na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT obdrželi Medaili ČVUT I. stupně také dva členové International Advisory Board, profesor Evangelos Hristoforou z National Technical University of Athens a profesor Kevin Warwick z britské University of Reading.

Video z akce najdete zde.

Foto, zdroj: Renata Kolaříková

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture