Datum zveřejnění: 
6. 10. 2021
Národní centrum tkání a buněk, a.s. (NCTB) ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI), Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM) a Fyziologickým ústavem Akademie věd České republiky se stali Vizionáři 2020 díky vývoji a výrobě Antitrombogenních biologických cévních náhrad na bázi decelularizovaných nosičů dále osídlených endotelovými a kmenovými buňkami a jejich technologickému a společenskému přínosu pro oblast medicíny a transplantologie. Ocenění předalo 23. září 2021 Sdružení CzechInno.

Toto ocenění je jedním z dosažených milníků dlouhodobé mezioborové spolupráce výše uvedených partnerů, s nimiž za Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT spolupracuje tým „Bioreaktory pro tkáňové a orgánové náhrady“ vedený Ing. Romanem Matějkou, Ph.D., na již několikátém výzkumném projektu. 

„Hlavním cílem výzkumu je vývoj nových kardiovaskulárních náhrad, jež jsou připraveny technikami tkáňového inženýrství, tedy decelularizací allo- a xenogenních tkání, kultivací v bioreaktorech a osazením kmenovými buňkami pomocí 3D biotisku. V současné době jsou takto připravené tkáňové náhrady testovány ve zvířecím modelu na klinickém pracovišti IKEM. Technologie, jež slouží k přípravě těchto náhrad, je optimalizována v úzké spolupráci s biotechnologickými firmami NCTB, a.s., a PrimeCell Bioscience, a.s., jak z hlediska plnění regulatorních požadavků, tak kontroly kvality,“ doplňuje Ing. Roman Matějka, Ph.D.

Cílem projektu je oceňovat české firmy, podnikatele a výzkumné organizace – konkrétní autory inovativních produktů, výrobků, postupů či služeb a mobilizovat tak inovační potenciál českých podniků a organizací, případně napomoci úspěšné komercializaci inovativních nápadů, s kterými přišly v uplynulém období. Letošní ročník byl specifický svým akcentem na řešení socio-ekonomických důsledků covidové krize – oceněny byly inovace s významným technologickým, ekonomickým a společenským přínosem a jejich kombinací, které byly vyvinuty a na trh uvedeny „covidu navzdory“ a nebo naopak „právě kvůli covidu“.

Více o projektu Vizionáři 2020 najdete zde

Foto, zdroj: Sdružení CzechInno