Datum zveřejnění: 
23. 9. 2021
Fakulta stavební ČVUT otevřela v úterý 21. září svoje dvě největší posluchárny po jejich kompletní rekonstrukci. Slavnostního přestřižení pásky se ujali rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček, děkan Fakulty stavební prof. Jiří Máca a ředitelka odboru investic Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ing. Yveta Kurfürstová. Rekonstrukce byla zahájena v červnu 2020 a dokončena v březnu letošního roku. Nově může v posluchárnách usednout až 540 posluchačů.

Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly 85,069 milionu korun, z toho 71,337 milionu korun tvořila dotace z MŠMT, vlastní investované prostředky fakulty jsou ve výši 13,732 milionu korun. Autorem architektonického řešení celé rekonstrukce poslucháren je Ing. arch. Vladimír Gleich z Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT, zakázku realizovala firma VW Wachal. Nejatraktivnějším prvkem poslucháren se stal vysoce funkční absorpční akustický obklad Glasio, vytvořený z černého křišťálového skla, který místu dodává technicistní podobu a jde o český patent společnosti Aveton.

Při slavnostním setkání děkan fakulty zároveň ocenil pamětní medailí pracovníky, kteří působí na fakultě více jak 46 let. Medaili, která vznikla k výročí 300 let od zahájení výuky stavitelství v Praze, a jež byla udělena za dlouholetou pedagogickou a tvůrčí činnost na Fakultě stavební, si převzalo celkem deset akademiků, jimž nemohlo být toto ocenění vzhledem k pandemii předáno na tradičním vánočním koncertu fakulty. Kromě toho děkan fakulty prof. Jiří Máca předal medaili i proděkance pro pedagogickou činnost prof. Zuzaně Peškové za organizaci pedagogické činnosti na Fakultě stavební ČVUT v období mimořádných opatření a také Ing. arch. Vladimíru Gleichovi, a to za dlouholetou tvůrčí spolupráci na modernizaci výukových prostor Fakulty stavební ČVUT.

Picture

Picture

Picture