Datum zveřejnění: 
7. 9. 2021
Dne 7. září 2021 proběhl v kampusu ČVUT v Dejvicích první ročník projektu Národní den bez kouře. Dopolední program tvořila odborná konference s odborníky na energetiku a zástupci společností a průmyslu.

Odborná konference se uskutečnila v přednáškovém sále Kotěra na Fakultě architektury ČVUT. Konferenci zahájil rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček. Jeho úvodní proslov si můžete přečíst zde. Mezi dalšími řečníky byl místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy České republiky Karel Havlíček, ministr životního prostředí České republiky Richard Brabec, starosta Městské části Praha 6 Ondřej Kolář a další hosté z řad průmyslových partnerů a společností.

Po skončení prvního panelu konference vyhlásil rektor ČVUT také Studentskou inovativní soutěž „Bez kouře“ o nejkvalitnější realizovatelný projekt v oblasti vývoje a implementace nových technologií přispívajících k omezování emisí. Tuto soutěž pořádá ČVUT v Praze s ostatními partnery, kteří se již do podpory soutěže zapojili anebo ještě zapojí. Všichni vystupující panelisté byli přizváni, aby se stali součástí hodnotící komise. K vyhlášení soutěže dojde v průběhu měsíce října 2021 a závěrečné prezentace proběhnou do konce měsíce dubna 2022. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci zahájení dalšího ročníku akce, Národního dne bez kouře 2022. Na finalistu čeká zajímavá finanční odměna. „Mohu již také přislíbit, že významnou podporu soutěžícím poskytne inkubátor ČVUT InQBay. Velmi se těším na zajímavé studentské projekty a všechny zájemce srdečně do této soutěže zvu,“ řekl rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček.

V rámci konference byla diskutována tato témata: výzkum, vývoj a implementace nových technologií pro čistou a udržitelnou ekonomiku, omezení kouře ve všech jeho podobách jako jednoho z hlavních zdraví a život ohrožujících faktorů lidské činnosti, udržitelnost a směřování “bezemisní” energetiky, automobilový průmysl v transformaci na cestu bez kouře, potenciál plynárenství v nízkoemisní ekonomice a další.

O akci informovala tato média: iDnes, lidovky.cz

Foto, zdroj: Mafra

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture