Datum zveřejnění: 
2. 8. 2021
Francouzský velvyslanec Alexis Dutertre spolu s poradcem pro jaderné otázky Thierry Salmonem navštívili v úterý 27. července Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze (FJFI). Velvyslanec si na půdě fakulty mimo jiné vyzkoušel dosáhnout a udržet takzvaný kritický stav na modelu školního jaderného reaktoru, prohlédl si tokamak Golem a nově vybudovanou PlasmaLab.

Fakultou provázel diplomatickou návštěvu spolu s děkanem prof. Igorem Jexem doc. Jan Mlynář a Jana Brotánková z Katedry fyziky, Jan Rataj z Katedry jaderných reaktorů a tajemnice fakulty Alena Králová. Na závěr účastníci v pracovně děkana obsáhle diskutovali o možnostech spolupráce v oblasti vzdělávání i vědecké činnosti.