Datum zveřejnění: 
30. 7. 2021
Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc., je mezinárodně uznávaný teoretik a specialista v oblasti matematické fyziky. V současné době působí na Katedře fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Za svůj přínos k rozvoji matematických metod používaných v kvantové fyzice, byl v červenci 2021 jmenován zahraničním členem Národní akademie věd Ukrajiny.

Profesor Exner se podílí také na řadě projektů. Je koordinátorem programu Theory v rámci Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS) a je ředitelem Dopplerova ústavu pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku, které je společným pracovištěm Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR a Univerzity Hradec Králové. Je i členem celé řady dalších národních i mezinárodních vědeckých společností a organizací.

„Mým hlavním úkolem jako nového člena akademie bude poskytovat expertízu v oblasti, v níž pracuji. Rád bych také posílil postavení ukrajinské matematické komunity, v níž se v minulosti ocitla, a navázal tak na svou práci prezidenta Evropské matematické společnosti v letech 2015 až 2018,“ říká ke svému zvolení profesor Pavel Exner.     

Národní akademie věd Ukrajiny vznikla v roce 1918 a je hlavním centrem rozvoje vědy a technologií v zemi. Prezidium sídlí v Kyjevě, šest regionálních středisek ve Lvově, Oděse, Doněcku, Charkově, Dněpropetrovsku a v krymském Simferopolu.

O události informovala tato média: Pražský deník