Datum zveřejnění: 
28. 7. 2021
Budova Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) se představila v osmém ročníku soutěže Zelená střecha roku, v němž získala čestné uznání za výzkum pro společnost Metrostav.

Odborná porota hodnotila celkem šestnáct budov přihlášených do soutěže. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT získalo čestné uznání za experimentální střechu, která se skládá z 24 zkušebních ploch dokončených v roce 2018. Na nich ve spolupráci se společností Metrostav probíhá dlouhodobé testování různých typů vegetačních střech s cílem posoudit jejich skladby s ohledem na spolehlivost funkce, nároky na údržbu a další vlastnosti. Získané poznatky přispívají k energeticky úspornému ochlazování budov a jejich okolí během horkých dnů.

Cílem soutěže je nejenom upozornit na možnost ozeleňování střech, ale především ukázat, že i v České republice je řada osvícených investorů, kteří na svých objektech chtějí zelené střechy, schopných projektantů, kteří je umí navrhnout a kvalitních firem, které umí zelené střechy vybudovat.

Více detailů o experimentální střeše Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT si můžete přečíst v článku Testujeme zelené střechy.

Foto, zdroj: Metrostav a.s.

Picture

Picture