Datum zveřejnění: 
25. 6. 2021
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga předal 23. června v Karolinu jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům, které jmenoval prezident 15. prosince 2020. Mezi nově jmenovanými jsou tři profesoři z ČVUT.

Profesorem v oboru Konstrukční a procesní inženýrství se stal prof. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. z Fakulty strojní, profesorem v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálů se stal prof. Dr. Ing. Daniel Rypl z Fakulty stavební a profesorem v oboru Technická kybernetika se stal prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D. z Fakulty elektrotechnické.

Foto: zdroj MŠMT

Picture

Picture