Datum zveřejnění: 
19. 6. 2021
Prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium ČVUT v Praze prof. Zbyněk Škvor a prezident výzkumné instituce Korea Electronics Technology Institute (KETI) Dr. Youngsam Kim podepsali 18. června 2021 na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Memorandum o porozumění (Memorandum of Understanding – MoU). Zástupce KETI přijal 17. června také rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček.

Uzavření Memoranda inicioval KETI jako projev zájmu o prohloubení spolupráce na úrovni celého ČVUT v Praze na základě úspěšného řešení dosavadních projektů spolupráce. Podpis Memoranda je příslibem dalšího prohlubování vazeb mezi teorií a praxí a akademickou a aplikační sférou, zejména v oblasti AI, konkrétně technologií autonomní mobility, „digitálního dvojčete“, optimalizace energie, testování inteligentních systémů a globálních dopadů digitalizace průmyslové výroby a uhlíkové neutrality. 

Memorandum zajistí také spolupráci při výměnných pobytech mezi ČVUT a KETI či formulování vzdělávacích a studijních programů v AI, ze kterých vzejdou konference, workshopy, semináře i jiné odborné vzdělávací programy.

Slavnostního podpisu Memoranda se za korejskou stranu viceprezident Byoungmo Kang z Divize SMEs Collaboration, ředitel Kitaeg Lim z Centra Mobility Platform Research a Daekyeong Nam z Odboru mezinárodní spolupráce.   

Korea Electronics Technology Institute sídlící v Seongnamu je přední vědecko-výzkumný institut, který se specializuje na elektroniku a IT. Založen byl v roce 1991 korejským ministerstvem obchodu, průmyslu a energetiky. Dnes patří se svými přibližně 800 zaměstnanci a studenty k největším a nejvýznamnějším výzkumným institucím v Koreji.

O události informovala tato média: mpo.cz, zverinova.blog.iDnes.cz, vedavyzkum.cz

Foto, zdroj: MPO a ČVUT

Picture

Picture