Datum zveřejnění: 
16. 6. 2021
Fakulta stavební ČVUT získala koncem roku 2017 jako první tuzemská univerzita akreditaci od RICS. Jejím držitelům otvírá špičkové uplatnění v prestižních firmách zabývajících se nemovitostmi. Díky ní se mohou absolventi oboru "P – Projektový management a inženýring" od roku 2015 ucházet o získání celosvětově respektovaného titulu MRICS již po dvou letech praxe. Ve standardním procesu by se mohli hlásit až po desetileté praxi. Dalším nositelem tohoto titulu se v květnu 2021 stal Ing. Josef Kupec.

Po ukončení magisterského studia v roce 2014 zahájil Ing. Josef Kupec MRICS svou profesní kariéru v mezinárodní stavební společnosti Skanska a.s. na pozici výrobního přípraváře. Po absolvování specializovaného studia zaměřeného na oceňování nemovitostí na VŠE nastoupil na pozici konzultanta do znaleckého ústavu Grant Thornton.

Od roku 2018 působí jako Valuation Specialist v rámci poradenské společnosti KPMG, kde je zodpovědný především za revizi valuačních reportů nemovitých věcí pro účely finančního výkaznictví předních českých i mezinárodních investičních skupin, investičních fondů, bank a real estate developerů. Od roku 2018 také působí jako kombinovaný doktorand na Katedře ekonomiky a řízení stavebnictví Fakulty stavební ČVUT.

„Svou přípravu na RICS pro pathway “Commercial Real Estate“ zahájil Josef Kupec v roce 2018, úspěšně ji zakončil zkouškou v květnu 2021 a získal titul MRICS a tím se stal dalším úspěšným nositelem tohoto titulu v rámci akreditace studijního oboru “projektový management a inženýring” získané od RICS,“ říká Ing. Martin Čásenský, CSc., z Katedry ekonomiky a řízení stavebnictví Fakulty stavební ČVUT, který za spoluprací ČVUT a RICS stojí. 

RICS (Royal Institut of Charterd Surveyors – Královský institut diplomovaných znalců) je přední světovou profesní organizací v oblasti nemovitostí, zaměřuje se na všechny oblasti realitního trhu, stanovuje nejvyšší profesní standardy a etická pravidla a dbá na jejich dodržování. Odborníci s tímto titulem jsou vysoce ceněni u prestižních realitních firem, poradenských nebo developerských společností a jeho ziskem si otvírají dveře ke kariéře.