Datum zveřejnění: 
11. 6. 2021
 Jiří Petrželka a Kristýna Klůsová s návrhem přeměny reálné industriální zóny v Saint-Denis ve Francii
V letošním roce se mezinárodní kolo Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) vzhledem k pandemii covid19 konalo distanční formou. Pořadatelem byla Fakulta stavební VŠB – Technická univerzita Ostrava. „Fakulta stavební ČVUT v Praze se ho účastnila celkem v osmi sekcích a získala třikrát prvenství, čtyřikrát byla druhá a dvakrát se umístila na třetím místě. Získala tak prvenství v poměru počtu prací na prvních třech místech vůči počtu soutěžících, šlo o 60 procent,“ říká prof. Pavel Kuklík, který je garantem SVOČ na Fakultě stavební ČVUT.

Oběma přihlášenými pracemi fakulta zabodovala v sekci „Pozemní stavby a architektura“. První příčku obsadili studenti programu Architektura a stavitelství Jiří Petrželka a Kristýna Klůsová s návrhem přeměny reálné industriální zóny v Saint-Denis ve Francii a revitalizace této oblasti v severní části Paříže, s nímž vyhráli již v národním kole mezinárodní studentské soutěže Multi-Komfortní dům Saint-Gobain. Studenti na návrhu pracovali v ateliéru Katedry architektury pod vedením týmu architektů Josefa Smoly, Ladislava Kalivody, Aleše Brotánka, Martina Starka a Jiřího Tencara. Představení projektu a rozhovor s Jiřím Petrželkou a Kristýnou Klůsovou lze zhlédnout zde. Na druhém místě byl Tomáš Lorenc, také z programu Architektura a stavitelství, konkrétně z ateliéru architektů Kláry Kroftové a Jiřího Pošmourného. Student uspěl s komplexním návrhem obnovy penzionu Podbukovinský mlýn. Kompletní projekt si lze prohlédnout zde.

V sekci „Stavební mechanika“ zvítězila jediná práce přihlášená za fakultu, a to konkrétně práce Štěpána Krátkého „Benchmark VERCORS 2022 - slepá predikce chování železobetonového kontejnmentu“ z oboru Konstrukce a dopravní stavby, jehož odborným konzultantem byl Ing. Petr Havlásek, Ph.D. 

V sekci „Technická zařízení budov a energie budov“ bodovaly obě za fakultu přihlášené práce. Jitka Fléglová z oboru Budovy a prostředí zvítězila s projektem Environmentální hodnocení obnovitelných zdrojů energie. Odborným konzultantem byl doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Třetí místo obsadil Jan Fučík s prací Využití dynamické simulace energetického chování budov pro výpočet sezónní účinnosti plynových kotlů. Odborným konzultantem mu byl prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

Na rozdíl od jiných stavebních fakult se na Fakultě stavební ČVUT soutěž SVOČ koná po jednotlivých sekcích, neprobíhá v jeden den a sekce mají rovněž určitou volnost při stanovování pravidel. Pokud student postoupí do mezinárodního kola, platí pro soutěž pravidla vyhlášená ve statutu, který zasílá pořádající fakulta. Mezinárodní soutěž organizují tři fakulty stavební ČR (Praha, Brno, Ostrava) a tři fakulty stavební SR (Bratislava, Žilina, Košice), při jejím pořádání se pravidelně střídají. 

Všechny výsledky nalezneme na webovské adrese: https://portal.fsv.cvut.cz/svoc/2021/vysledky.pdf

 Jiří Petrželka a Kristýna Klůsová s návrhem přeměny reálné industriální zóny v Saint-Denis ve Francii

 Jiří Petrželka a Kristýna Klůsová s návrhem přeměny reálné industriální zóny v Saint-Denis ve Francii

 Jiří Petrželka a Kristýna Klůsová s návrhem přeměny reálné industriální zóny v Saint-Denis ve Francii

Tomáš Lorenc - Podbukovinský mlýn