Datum zveřejnění: 
8. 6. 2021
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga předal 4. června 2021 v Karolinu jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům, které jmenoval prezident 8. května. Mezi nově jmenovanými jsou dva profesoři z ČVUT. Profesorem v oboru Geodézie a kartografie se stal prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., z Fakulty stavební, a profesorem v oboru Konstrukční a procesní inženýrství se stal prof. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., z Fakulty strojní.

Z důvodu protipandemických opatření proběhla událost ve dvou vlnách, aby se najednou nesešlo příliš mnoho lidí a zabránilo se případnému šíření infekce. Zatímco dopoledne byli jmenování noví profesoři z univerzit v Praze a Českých Budějovicích, v odpoledním bloku převzali jmenovací dekrety profesorky a profesoři z univerzit v Brně, Ostravě, Olomouci a Zlíně. Celkem bylo v Karolinu jmenováno 81 nových profesorek a profesorů. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnilo 72 z nich. Kandidáty jmenuje prezident na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol. 

„S tímto titulem se pojí také velká zodpovědnost – zodpovědnost nejen za vlastní vědeckou práci, ale i za sdílení nabytých zkušeností a vědomostí s nastupujícími generacemi studentů a začínajících vědeckých pracovníků. Skloubení náročné profesní dráhy s inspirativním mentorstvím mladších kolegyň a kolegů však není v našem soutěživém světě jednoduché. Nezapomeňte tedy prosím nikdy na to, že aktivní předávání zkušeností je a bude nedílnou součástí práce profesora, jehož titul dnes získáváte,“ uvedl ministr ve svém projevu k novým profesorkám a profesorům. Zároveň jim poděkoval za zvládání náročných podmínek na vysokých školách během pandemie a zapojení se do jejího řešení. 

Seznam všech nově jmenovaných profesorů a profesorek najdete zde.

Foto, zdroj: MŠMT 

 

Picture

 

Picture 

 

Picture

 

Picture

 

Picture

 

Picture

 

Picture