Datum zveřejnění: 
26. 5. 2021
Žebříček Guide2Research vyhodnocuje úspěšnost informatiků na základě jejich H-indexu, citací a počtu dokumentů v databázi DBLP shromážděných do 10. května 2021. Hodnocení „Top Computer Scientists Ranking“ zahrnuje všechny špičkové počítačové vědce z České republiky. V desítce nejlepších tuzemských odborníků jsou čtyři experti z ČVUT, konkrétně z Fakulty elektrotechnické a z Českého institutu informatiky a robotiky ČVUT. Z České republiky jsou pak v hodnocení zastoupeny tyto univerzity: České vysoké učení technické v Praze (371. místo), Univerzita Karlova (460. místo), Vysoké učení technické v Brně (547. místo) a Ostravská univerzita (641. místo).

Nejlepšího výsledku z ČVUT dosáhl prof. Jiří Matas, proděkan pro rozvoj z Fakulty elektrotechnické ČVUT, který je 532. nejlépe hodnoceným odborníkem v celém žebříčku (H-index 83) a současně nejlépe hodnoceným vědcem z České republiky. Jako další ČVUT reprezentují Dr. Josef Šivic z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze, který se umístil za ČR na druhém místě, a doc. Tomáš Pajdla, který působí na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a Fakultě elektrotechnické ČVUT a který se z českých vědců se umístil na třetím místě. Na pátém místě je poté Dr. Tomáš Mikolov z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.

U prvních deseti expertů z dané země je H-index vyšší než 40. Celkový součet hodnot H-indexu pro vědce v České republice je 511 se střední hodnotou pro H-index 51,10. Celkový počet za publikace v databázi DBLP je pro české vědce 1741, průměrná hodnota za publikace DBLP je 174,10. 

Podrobné výsledky žebříčku jsou k dispozici zde.