Datum zveřejnění: 
4. 5. 2021
Metodika věnující se udržitelnému nakládání s dešťovými vodami v městském prostředí – to je dokončený výsledek dvouleté spolupráce Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, který je všem zájemcům volně k dispozici ke stažení.

Publikace s názvem Voda ve městě: Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu provádí představitele měst přípravou, plánováním, realizací i údržbou opatření pro hospodaření s dešťovou vodou (HDV) ve vazbě na modrou a zelenou infrastrukturu.

„Kvůli stále častějším projevům klimatické změny, kdy se střídají delší období sucha a přívalové srážky, si nejen akademická sféra, ale i zástupci samosprávy, státní správy i široká veřejnost uvědomují potřebu s dešťovou vodou lépe hospodařit – umožnit jí zasáknout se v místě jejího dopadu, po určitou dobu ji zadržet a dále ji využívat pro zálivku vegetace či kropení ulic v horkých letních dnech. Ve městech se však stále setkáváme se zažitým pohledem, jenž dešťovou vodu považuje za problém, který je třeba co nejrychleji vyřešit tím, že ji z daného prostředí odvedeme,“ říká Ing. arch. Martina Sýkorová z Laboratoře udržitelné výstavby Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT. 

Certifikovaná metodika je určena zástupcům měst, kteří chtějí nakládat s dešťovými vodami udržitelněji a pomocí tohoto přístupu podpořit i další městské systémy. Pomáhá zorientovat se v jednotlivých techničtějších i přírodě blízkých opatřeních HDV, popisuje jejich procesní prostup od povolení až po údržbu a poukazuje na pozitivní dopady opatření HDV i systému modré a zelené infrastruktury v měřítku celého města i jednotlivých veřejných prostranství.

Metodika je ke stažení zdarma na webových stránkách www.vodavemeste.cz.

Publikace byla realizována v rámci projektu realizovaném v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a spolufinancovaném Evropskou unií (registrační číslo projektu: TJ02000067). Poskytovatelem projektu je Technologická agentura České republiky.

O události informovala tato média: pozitivni-zpravy.cz, seznam.cz, odpady-online.cz, technickytydenik.cz, czpravy.cz

Picture