Datum zveřejnění: 
4. 5. 2021
Historici z Akademie věd a kartografové z Fakulty stavební ČVUT společně spustili unikátní online atlas českých dějin od středověku po současnost. Projekt, na němž za Katedru geomatiky pracoval tým kartografů pod vedením doc. Jiřího Cajthamla, je výsledkem aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) Ministerstva kultury, č. DG16P02H010, na léta 2016 až 2020. Český historický atlas navazuje na předchozí spolupráci, jejímž výsledkem byl Akademický atlas českých dějin (2014, 2016), který byl v roce 2015 oceněn mimo jiné Magnesií Literou. Uvedené týmy přitom již mají za sebou i další projekty v oblasti historicko-kartografických prací.

Interaktivní atlas kombinuje mapy, text a doprovodný obrazový materiál. Prezentuje při tom řadu výsledků historického výzkumu prostřednictvím digitální kartografie. Mnohé údaje a informace jsou zde kartograficky zpracovány vůbec poprvé. Technologicky se jedná o soubor více než 150 webových mapových aplikací, které z velké části vytvářeli pracovníci Katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT, jmenovitě Petra Jílková, Jiří Krejčí a Tomáš Janata. Na zpracování podkladů se však podílela celá řada dalších členů katedry a studentů.

Elektronický mapový portál je přístupný zdarma a zájemci o českou a československou historii tu najdou široké spektrum informací od raného středověku až do současnosti. Portál přitom poskytuje zajímavé poznatky jak pro učitele, tak pro studenty, badatele, novináře i turisty. Podrobnosti o daném místě či lokalitě si přitom mohou vyhledat přímo na místě. Portál je k dispozici i v anglické verzi.

Více informací na: http://cha.fsv.cvut.cz/

O události informovala tato média: rizeniskoly.cz, iDnes.cz, geobusiness.cz, zive.cz, techfocus.cz, hlidacipes.org, CT24.cz, rtvj.cz, sciencemag.cz