Datum zveřejnění: 
8. 3. 2021
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) se stala první fakultou v rámci ČVUT v Praze a první v Česku, která přenesla slavnostní promoce absolventů do online prostoru. Stalo se tak ve čtvrtek 4. března 2021. Celkem promovalo 69 absolventů bakalářského a magisterského studia.

Vzhledem k pokračující epidemii se namísto prostor Betlémské kaple sešla většina promujících a jejich blízkých u displejů. Promující se připojili prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, zájemci pak mohli promoci živě sledovat na YouTube kanálu FJFI. 

Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, děkan FJFI prof. Igor Jex, proděkan pro pedagogickou činnost a současně promotor prof. Michal Beneš a tajemník fakulty Ing. Leopold Vrána byl každý v jiné místnosti, aby mohli bez roušky prostřednictvím kamer promoci řídit a sledovat. Střih a technické odbavení živého přenosu zajistilo Audiovizuální centrum studentů ČVUT.

Během přenosu přednesli své krátké proslovy rektor i děkan a v krátkém sestřihu si všichni mohli připomenout nejdůležitější události spojené s fakultou během let, kdy zde promující studovali. Nechyběl ani sestřih fotografií, které dodali sami studenti. 

Z časových a organizačních důvodů byli promující rozděleni do dvou skupin. Z každé skupiny pak dva zástupci studentů byli přímo v budově fakulty – kromě slibu na žezlo jeden z nich přečetl slib, druhý pak poděkování. 

Celý záznam promoce můžete nadále shlédnout na YouTube: Skupina A / Skupina B

Fotografie ze zákulisí pořídil Vojtěch Veškrna.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture