Datum zveřejnění: 
29. 1. 2021
Rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček předal 29. ledna 2021 Ceny rektora ČVUT 2019 za vynikající výsledky ve výzkumu.

Za vynikající doktorskou práci byli ocenění Ing. Martin Doškář, Ph.D., z Fakulty stavební ČVUT (název práce: „Wang tiling for modelling of heterogeneous materials“) a Ing. Jan Hlavnička Ph.D., z Fakulty elektrotechnické ČVUT (název práce: „Automated analysis of speech disorders in neurodegenerative diseases“).

Za prestižní publikaci „Fine-Tuning CNN Image Retrieval with No Human Annotation“ v časopise IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence získali cenu doc. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D., Filip Radenović, Ph.D.,  Georgios Tolias, Ph.D., z Fakulty elektrotechnické ČVUT, který byl během předávání na vzdáleném připojení.  

Za vynikající vědecký výsledek, konkrétně „Fluxgate magnetometr se šumem pod 1pT“, byli oceněni doc. Ing. Mattia Butta, Ph.D., a Ing. Michal Janošek, Ph.D., z Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Na slavnostní udělování cen se můžete podívat ve vysílání televize TV9P ze dne 29. ledna na tomto odkazu.  

Foto: Martin Bernád, zdroj: archiv TV9P

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture