Datum zveřejnění: 
15. 1. 2021
Národní centrum Průmyslu 4.0 připravilo při příležitosti nového seriálu online diskusí významných osobností průmyslu – Barometr českého průmyslu novou analýzu. Její výsledky byly zveřejněny dne 13. ledna. Analýza vychází z dat získaných během 352 rozhovorů s klíčovými představiteli vybraných společností českého průmyslu během října až prosince 2020.

Hosty diskuze byli Karel Havlíček, místopředseda vlády ČR pro hospodářství, Karel Dobeš, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR), Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, a Tomáš Salomon, prezident České bankovní asociace.

Během diskuze byla probírána tato témata: 

„Proinvestovat se z krize“ - jak, kam, do čeho, za co?

Státní podpora firem - která opatření jsou skutečně efektivní a která sebou naopak v konečném důsledku nesou více negativ než pozitiv?

Narůstající rozdíly mezi malými a středními podniky a velkými firmami - jak stabilizovat pro český průmysl klíčový segment malých a středních firem?

Vývoj v oblasti Automotive - turbulence pro české dodavatele - konsekvence, řešení?

Kdo z krize vyjde jako vítěz? Jak využít negativní aktuální situaci pro pozitivní budoucnost?

Záznam z diskuze je k dispozici zde.

Analýza je vystavena ke stažení zde.

O události informovala tato média: ekonomika.iDnes.cz