Datum zveřejnění: 
1. 12. 2020
ČVUT v Praze se v pátek 27. listopadu 2020 zapojilo do celorepublikové akce Noc vědců, která letos probíhala, vzhledem k pandemické situaci on-line formou. Program akce na téma „Člověk a robot“ byl nabitý streamovanými přednáškami, virtuálními exkurzemi a prohlídkami, videi, ale i interaktivními úkoly. Byl přístupný jak pro širokou veřejnost, tak pro naše nejmladší sledovatele.

V  letošním roce jste mohli virtuálně navštívit Fakultu stavební, která přiblížila použití robotických vzorkovačů v izotopové hydrologii. Fakulta strojní představila nejen digitální buňku s obráběcím centrem, ale i virtuální pracoviště řízené průmyslovým počítačem. Fakulta elektrotechnická prezentovala techniku blízké budoucnosti, dále roboty, kteří zachraňují lidi, bezpilotní letadla, kráčející roboty a roboty, kteří mají kůži.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská oslnila s tokamakem Golem, což je unikátní vzdělávací zařízení pro zvládnutí řízené termojaderné fúze v pozemských podmínkách. On-line exkurze nabídla představení pozadí celého projektu, včetně reálné ukázky provedení tokamakového výboje. Fakulta dopravní virtuálně prezentovala crash testy, dále svůj dopravní sál, letecký simulátor, laboratoř interaktivních vozidlových simulátorů a smart city laboratoř. 

Fakulta biomedicínského inženýrství představovala, jak užiteční mohou být roboti při rehabilitaci pohybového ústrojí. Bylo možné se virtuálně podívat do nové specializované laboratoře robotické rehabilitace, díky níž je tato fakulta jedinou v ČR s tímto vybavením. Fakulta informačních technologií připravila taneční program s roboty, především pro naše nejmenší návštěvníky.

Masarykův ústav vyšších studií přispěl svými přednáškami na téma Nové technologie a proměny společnosti a Společenská rizika sociálních sítí. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky zprostředkoval atraktivní virtuální prohlídku v Testbedu pro Průmysl 4.0.

Noc vědců v ČR online sledovalo v pátek a sobotu 26 000 unikátních návštěvníků.

Pokud jste nestihli vše sledovat nebo být na síti 27. listopadu, tak neváhejte a připojte se právě teď. Program je stále dostupný na www.nocvedcu.cz až do konce roku 2020.

O události informovala tato média: novinky.cz, CT24.cz

Picture

Picture

Picture