Datum zveřejnění: 
19. 11. 2020
Studentka Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Alžběta Šabouková získala Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné činy studentů či absolventů pro rok 2020, a to za záchranu života řidičky v havarovaném autě. Té poskytla rychlou pomoc 18. listopadu loňského roku, když se mezi Třeští a Jezdovicemi ocitla u náhlé dopravní nehody.

Alžběta Šabouková ihned poskytla první pomoc, provedla nepřímou srdeční masáž, při které se k ní přidali ještě další dva svědci a do příjezdu jednotek RZS se jim povedlo řidičku přivést k lapavým nádechům. Poté přenechali péči hasičům a záchranářům, kteří postupně přijížděli na místo nehody. Po několika desítkách minut byla řidička s četnými zraněními, ale s obnovenými životními funkcemi, transportována záchranářským vrtulníkem do nemocnice.

Slečna Alžběta Šabouková byla navržena na uvedenou cenu zejména z toho důvodu, že iniciovala poskytnutí první pomoci, a to ve velmi ztížených podmínek, protože zraněná osoba byla zaklíněná v autě a první pomoc byla poskytována přes částečně otevřené dveře. Nebýt včasného rozhodnutí studentky, tak zraněná řidička nemusela přežít.

Druhým důvodem, pro který byla Alžběta Šabouková navržena na uvedenou cenu, je skutečnost, že se již několik let pohybuje v oblasti péče o seniory. V letošním roce pečovala také o seniory nemocné koronavirem a v následné péči potřebovali pomoci. 

„Alžběta Šabouková je velmi obětavou dobrovolnicí a má velmi hluboce vyvinuté sociální cítění. O tom také svědčí skutečnost, že studuje Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT, studijní program Biomedicínská a klinická technika, ve 3. ročníku zdravotnického oboru Biomedicínský technik, a současně také obor Všeobecná sestra na JČU v kombinované formě studia,“ dodává doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., proděkan pro rozvoj a vnější vztahy Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT.   

Picture