Datum zveřejnění: 
15. 10. 2020
Sounáležitost národa v kritické situaci a schopnost adaptace na rychlou lokální produkci veškerých speciálních prostředků pro současnou potřebu inspirovala i absolventy ČVUT v Praze a Žilinské univerzity (SR), kteří spolu už deset let tvoří ve vlastní společnosti. Věnují se především dodávkám robotických palet a logistických celků pro manipulaci a přepravu velkých dílů při výrobě automobilů. Navržené řešení proto vychází z logistických standardů. Nyní zhotovili lůžko, u nějž je možné jednoduše vyrobit 165 kusů, naložit na kamion a přepravit do místa určení v průběhu 24 hodin. Zároveň má zaklápěcí konstrukci nohou, která při přepravě ušetří místo. Konstrukce také umožňuje velice dobrou stohovatelnost jak pro přepravu, tak i pro skladování.

Společnost řešení vytvořila na základě předpokladu, že použité materiály i technologie se ve světě hojně vyskytují ve většině strojírenských firem. Tím pádem je možné lůžka vyrábět kdekoliv na světě. Rychlá lokální produkce vyžaduje existenci technického řešení, které je uvolněno pod volnou licencí. Použití volné licence umožní rychlé nasazení do výrobního programu. Zmiňovaná licence je k dispozici na serveru https://github.com/tripal-sk/postel-basic.

Lůžko umožňuje rychlou výrobu a efektivní logistiku velké dodávky nemocničních lůžek pro zajištění medicínské péče ve větším rozsahu. Do 1 kamionu je možné naložit 165 postelí, které je možné vyrobit v menším strojírenském podniku za 24 hodin - 7 svářečů bude pracovat na tři směny - tj. 168 pracovních hodin. Další profese (příprava materiálu a montáž) odpracují za 3 směny dalších 144 hodin.

Takovouto dodávku může zajistit firma, která má základní technologie - (1) trubkový laser na průměr jeklu 50x50x3, (2) plošný laser / nůžky, (3) ohraňovací lis / ohýbačka plechu, (4) svářecí techniku pro 6 svářečů (5) lakovna práškové barvy / mokré nanášení barev

Materiál potřebný na výrobu dodávky (165 lůžek) - 6,5t oceli v 5 typech materiálu (1) ST 50x50x3, (2) ST 40x40x2, (3) ST 20x20x2 (4) T Ø20x1,8 – (5) R Ø12, (6) Sheet t3mm.

Váha lůžka bez matrace je 35 kg. 

Další specifikace lůžka je k dispozici zde.

Picture

Picture