Datum zveřejnění: 
14. 10. 2020
Plicní ventilátory CoroVent, na něž se složili občané a firmy ve veřejné sbírce na jaře tohoto roku, jsou připraveny k dodání do českých nemocnic.

Pro účely distribuce byla na webových stránkách ČVUT v Praze zřízena stránka s jednoduchým formulářem, po jehož vyplnění a zhodnocení možností bude CoroVent dodán do příslušného zařízení – www.cvut.cz/corovent. V případě, že zájem přesáhne dostupný počet ventilátorů, budeme iniciovat výrobu dalších tak, aby se dostalo na všechny zájemce.

Prvním krokem je zjistit na základě formuláře poptávku po CoroVentu. O plicní ventilátor CoroVent smí žádat pouze zdravotnické zařízení s anesteziologicko-resuscitačním oddělením a se zkušeností s invazivní plicní ventilací. Zároveň je možné ve stejném formuláři požádat i o celoobličejové masky Covmask. Ty vyvinulo ČVUT v Praze ve spolupráci s pracovní skupinou COVID19CZ na jaře letošního roku.

Ventilátor CoroVent byl navržen odborným týmem profesora Karla Roubíka z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT tak, aby splňoval podstatné požadavky norem ČSN EN ISO týkající se ventilátorů pro neodkladnou péči a zdravotnických prostředků obecně, které lze při vývoji nouzového ventilátoru splnit. Při jejich výběru byly jako minimální požadavky využity požadavky U.S. Food and Drug Administration (FDA) pro schválení nouzových ventilátorů, tzv. “Emergency Use Authorization (EUA)”.

Výrobce CoroVent, kterým je třebíčská společnost MICo Medical, požádal FDA o autorizaci tohoto ventilátoru v režimu EUA, poskytl a doložil požadované dokumenty včetně laboratorních testů funkce ventilátoru. Autorizace byla udělena dne 21. srpna 2020. Dokumenty, které výrobce poskytl FDA, již byly zaslány na MZ ČR.

Na 182 kusů plicních ventilátorů CoroVent se složili občané a firmy ve veřejné sbírce prostřednictvím Nadačního fondu Donio, kdy bylo vybráno celkem 22 mil. Kč. Dalších 5 mil. Kč. darovala prostřednictvím Červeného kříže společnost Coca Cola.  Tyto ventilátory bychom nyní rádi předali do našich nemocnic, které se zaplňují případy pacientů s těžkou formou onemocnění Covid19,“ uvedl rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček.

O události informovala tato média: seznamzpravy.cz, lupa.cz, parlamentnilisty.cz, aktualne.cz, czpravy.cz, ihned.cz.