Datum zveřejnění: 
8. 10. 2020
Zvyšovat energetickou účinnost a spolupracovat na úsporách energie u konečného spotřebitele napříč sektory. Cíl dohody v oblasti dosahování energetické efektivity do roku 2030, kterou s Ministerstvem průmyslu a obchodu podepsala Skupina ČEZ. Česká republika tak mimo jiné reaguje na povinnost uloženou evropskou směrnicí 2012/27/EU, která říká, že se v letech 2021 až 2030 musí každý rok uspořit 0,8 % z konečné spotřeby energie. Jde o cestu motivační místo regulatorní s pozitivním dopadem na konečné spotřebitele. Modernizace energetiky pokračuje i u projektu energetických úspor na ČVUT v Praze. Od letošního roku ho realizuje ČEZ, díky němu se má spotřeba energie této technické vysoké školy snížit o 20 milionů Kč ročně a 4 125 tun CO2.

„Těší mě, že dobrovolnou dohodu k energetické efektivitě uzavírá po firmě ČD Cargo další společnost, které tak ukazuje, že jí není lhostejné životní prostředí a udržitelný rozvoj,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Věřím tomu, že další firmy budou následovat. Uzavřít dohodu lze prakticky hned, není na tom nic těžkého.“ Vzor je k dispozici na www.mpo.cz, pak stačí, aby se zájemce obrátil na MPO s představou, jak by se chtěl podílet na snižování energetické náročnosti. Po shodě může být dohoda uzavřena takřka obratem.

Skupina ČEZ navrhuje, že u zákazníků bude vyměňovat zdroje vytápění v budovách, využívat odpadní teplo či obměňovat vozový park. Dále plánuje podporovat zavádění energetického managementu a propagovat úsporná opatření podle standardů MPO. MPO se zavazuje tyto aktivity podpořit větší informovaností o efektivním nakládání s energií, vytvářet podmínky na podporu zvyšování energetické účinnosti, a to jak legislativní, tak strategické. Dohodu podepsali vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

„Energetické efektivitě se věnujeme už řadu let a tato oblast moderní energetiky bude hrát stále významnější roli v naší práci.  Především naše dceřinná společnosti ČEZ ESCO u zákazníků uspořila energie už za 1,6 miliardy korun a klima uchránila od 350 tisíc tun emisí CO2,“ říká generální ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš.

Skupina ČEZ prostřednictvím dceřiné společnosti ČEZ ESCO aktuálně realizuje také významný energeticko-úsporný projekt v devíti  objektech menz a kolejích ČVUT v Praze. Začátkem roku tu spustila stavební a energeticky úsporná opatření, která sníží spotřebu energie o 20 milionů korun ročně. Modernizace zajistí i kvalitnější prostředí pro studenty a sníží emise CO2 o 4 125 tun. Projekt se realizuje formou EPC, kdy se investice splácejí přímo z ušetřených peněz a dodavatel za dosažení úspor smluvně ručí. Na největších českých kolejích se pracuje konkrétně na zateplení, výměnách oken a svítidel. Dodavatelem projektu je dceřiná společnost ČEZ ESCO jménem ENESA.

Jsme jednou z nejlepších technických škol v regionu a chceme, aby naši studenti měli to nejkvalitnější ubytování. Navíc energetická renovace sníží náklady na energie a vodu o čtvrtinu, což znamená významnou provozní úsporu,“ vysvětluje rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

„Modernizace byla řešena formou energetických úspor se zárukou (EPC), kdy dodavatel za dosažení úspor smluvně ručí, jinak rozdíl sám doplácí. Zákazník nemusí na modernizaci dávat peníze ze svého rozpočtu, náklady na instalaci úsporných opatření se postupně uhradí z dosažených úspor energie,“ doplňuje generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Vše k dohodě o zvyšování energetické účinnosti bude transparentní, MPO i ČEZ zveřejní text na webu. „Každý rok budeme společně hodnotit plnění této dohody jak ze strany ČEZ, tak ze strany MPO, vždy sestavíme hodnotící zprávu a tu opět zveřejníme na webu,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla a dodává: „Cílem je zvolit takový přístup naplňování dekarbonizačních cílů, který je nákladově nejméně zatěžující pro konečného spotřebitele a umožní využít maximum evropských prostředků.“

Technické parametry projektu modernizace kolejí ČVUT:  

 

Investice bez DPH: 

219,5 mil. Kč   

Délka trvání projektu:

11 let

Počet areálů:

9

Počet objektů:

30

Počet vyměněných svítidel:

16 838

Počet modernizovaných zdrojů tepla:

23 (8 850 kW)

Počet instalovaných šetřících prvků na vodě:

5 766

Objem vzduchu rekonstruované vzduchotechniky:

116 000 m3/hod

 

Garantované roční úspory:

Úspora energie v Kč

20,5 mil. Kč bez DPH

Úspora tepla

23,5 TJ

Úspora elektřiny

2,3 GWh

Úspora vody

71 500 m3

Foto: zdroj MPO

O události informovala tato média: ekonomika.iDNES.cz, e15.cz, oenergetice.cz, iuhli.cz, czpravy.cz, aktulane.cz,  odpady-online.cz, energyhub.eu, eurozpravy.cz, ceskatelevize.cz, idnes.cz, solarninovinky.cz.

Picture

Picture