Datum zveřejnění: 
9. 9. 2020
Národní centrum Průmyslu 4.0 připravilo při příležitosti Národního průmyslového summitu, který proběhl 9. září v Betlémské kapli, Analýzu českého průmyslu 2020. Analýza vychází z dat získaných během 253 rozhovorů s klíčovými představiteli vybraných společností českého průmyslu. Rozhovory probíhaly během června – srpna 2020.

Velký propad v tržbách a zisku průmyslových firem - to jsou dopady krize COVID-19 a s ní souvisejícím uzavřením hranic. Po několikaletém období růstu musí ředitelé výrobních firem čelit velkému propadu v zakázkách, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Pokles ziskovosti očekává 70 procent výrobních firem, řada z nich bojuje o černá čísla. Jak se bude vyvíjet rok 2021, závisí na řadě faktorů, ať už je to vývoj pandemie a případné další uzavření hranic nebo omezení výroby, a také přizpůsobení firem nové realitě směrem k vyšší flexibilitě.

Po několikaleté velmi úspěšné růstové fázi, kdy české průmyslové firmy měly často převis zakázek nad svými kapacitami, nestíhaly plnit zakázky včas nebo nemohly přijímat zakázky nové, čeká český průmysl v tomto roce výrazný pokles

Tržby průmyslových firem klesnou v roce 2020 v průměru o 13,2 %.  Propadu se obávají zejména velké firmy (predikovaný pokles v průměru o 15,1 procent, přičemž 70 procent výrobních společností předpovídá pokles vyšší než 20 procent). Malé a střední firmy předpokládají propad svých tržeb o desetinu (11,7 procent). „Malé a střední firmy jsou na tom, pokud jde o vývoj tržeb, zdánlivě lépe než firmy velké, je však nutné vzít v úvahu jejich v průměru nižší rezervy a zajištění nasmlouvanými zakázkami. Problémy s cash-flow cítí tak v řadě případů mnohem více než velké korporace. Data ohledně vývoje zisku, možností navýšit ceny svých prodejů a volných prostředků na investice to dokládají,“ upozorňuje na souvislosti Alena Burešová, Senior Manager for Industry and Development, Národní centrum Průmyslu 4.0

Pro příští rok očekávají ředitelé průmyslových firem opět růst (v průměru o 4,6 %), nicméně ten ani ze třetiny nevyváží pokles tržeb v letošním roce. „Tento rok jsme zaznamenali pokles o 20 %. Příští rok očekáváme stejné tržby jako v roce 2020,“ předpovídá Alena Moore, COO, Meopta – optika, s. r. o. „V roce 2020 očekáváme výrazný pokles v návaznosti na pandemii a v roce 2021 pak mírný růst,“ uvádí Rene Hilscher, generální ředitel, CROMODORA WHEELS, s. r. o.