Datum zveřejnění: 
24. 3. 2020
Tato ochrana je určena všem, kteří jsou vystaveni vysokému riziku kontaktu s koronavirem COVID19 a nemohou se prozatím dostat k plně funkční FFP3 ochranné pomůcce a štítu. Jedná se nejen o zdravotníky, lékárníky, ale i pracovníky obchodů, kteří jsou v kontaktu s velkým počtem lidí a jsou v blízkém kontaktu.

„Rád bych upozornil, že tímto návodem se pokoušíme řešit krizovou situaci a měl by být chápán jako návod k dosažení maximální možné osobní bezpečnosti při konstrukci vlastního improvizovaného filtru a štítu,“ říká rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček. „Samozřejmě parametry vašich vlastních konstrukcí nemůžeme garantovat ani nést odpovědnost za problémy způsobené použitím vámi zkonstruovaného filtru. Jsme ale přesvědčeni, že tento návod může pomoci nalézt dočasné řešení, které se snaží snížit riziko vaší infekce. Prosíme, chápejte to tak a řiďte se při konstrukci vlastním experimentálním citem, a zdravým rozumem při experimentování. Pobyt v prototypech je možná nepohodlný, ale je to maximum pohodlí, které v dané chvíli existuje,“ dodává doc. Petráček.

Více najdete v přiloženém návodu.