Datum zveřejnění: 
19. 3. 2020
Výzkum umělé inteligence (Artificial Intelligence – AI) v České republice byl potvrzen jako významný a silný na evropské mapě umělé inteligence (AI). ČVUT v Praze bylo úspěšné v celkem třech projektech z celkového počtu pěti, jejichž podporu oznámila v závěru minulého týdne Evropská komise. Do všech těchto tří projektů se zapojí Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, který je součástí ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT). Čtyři z vítězných projektů vytvoří velké evropské sítě specializovaných center excelence. Ten pátý – s velmi výraznou rolí CIIRC ČVUT - bude tyto sítě koordinovat a formovat evropský ekosystém umělé inteligence. Do soutěže se zapojila prakticky celá evropská komunita AI.

Záměrem Evropské komise (EK) je vybudovat autonomii EU v klíčových technologiích, zejména prostřednictvím posílení výzkumu AI v Evropě. „AI made in Europe“ se stává značkou pro etickou a důvěryhodnou umělou inteligenci. Za tímto účelem bylo v rámci Horizontu 2020 (výzva ICT 48-2020) vyčleněno 50 miliónů eur, připravujících půdu pro mnohem větší investice v blízké budoucnosti. Cílem je rozšířit stávající výzkumné kapacity a snížit roztříštěnost vědecké komunity vytvořením sítí stávajících center AI. Úspěšné sítě tvoří ti nejlepší výzkumníci AI v Evropě.

„Mám velkou radost, že se nám na ČVUT podařilo uspět a zapojit se do tří sítí AI financovaných Evropskou komisí. Spolu se sítí AIZEN realizující výzkum v oblasti využití AI pro bezpečnou občanskou společnost, tak vzniká pevná základna pro další rozvoj AI na naší univerzitě,“ řekl rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček.  

Tyto tři projekty představují celkovou dotaci ve výši téměř 26 milionů EUR, tj. cca 676 milionů Kč, z čehož CIIRC ČVUT obdrží bezmála 1,5 milionu EUR, tj. 39 milionů Kč. Klíčovým přínosem je však velikost komunity, která je přímo nebo nepřímo do těchto projektů zapojena. Celkem tyto projekty zahrnují téměř 80 přímých partnerů, ale dotknou se až několika stovek dalších subjektů, od výzkumných institucí, firem, až po jiné sítě a asociace, jako je CLAIRE a ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems - Evropská laboratoř pro učení a inteligentní systémy). To dává ČVUT a ČR obrovskou šanci být na špici evropského výzkumu v oblasti AI a v budoucnosti tento výzkum také významně ovlivňovat a směrovat.

Česká republika je zastoupena také v HumanE-AI-Net, další ze zmíněných čtyř podpořených sítí center excelence. V tomto projektu povedou týmy z Matematicko-fyzikální fakulty pražské Univerzity Karlovy a z Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně výzkum v oblasti jazykových technologií. 

Tiskovou zprávu ČVUT CIIRC naleznete zde.