Datum zveřejnění: 
22. 1. 2020
Asociace poskytovatelů energetických služeb letos již po deváté vyhlašovala výsledky soutěže o nejlepší připravovaný energeticky úsporný projekt roku. První místo získalo ČVUT v Praze, a to za realizaci revitalizace v 9 kolejních areálech ČVUT. Odborná porota ve složení Vladimír Sochor (MPO), Petr Holub (Šance pro budovy) a Martin Sedlák (Svaz moderní energetiky) ocenili na dosud investičně největším projektu EPC, kde třetina nákladů bude hrazena z dotace z OPŽP, jeho komplexnost. Součástí jsou nejen energeticky úsporná opatření ve třiceti objektech po celé Praze, ale i zateplení a výměna oken za celkem 220 mil. korun. Ty budou splaceny postupně ze smluvně zaručených úspor energie, které činí 20,5 mil. korun ročně po dobu jedenácti let. Cenu přebíral kvestor ČVUT v Praze Ing. Jiří Boháček.

„Náklady na energie a vodu se sníží o 26 %.  Při modernizaci našich objektů je pro nás důležitý i ekologický přínos projektu. Ročně díky tomuto projektu uspoříme více než 4000 tun CO2 a také 29 olympijských bazénů vody,“ sděluje rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

Metoda EPC je v České republice používána od roku 1994. Během této doby bylo realizováno více než 250 projektů za celkem 3,6 mld. korun, které zákazníků pomohly uspořit k dnešnímu dni 4,1 mld. korun. Roční souhrn uspořených nákladů na energie ve všech aktivních projektech v ČR je pro rok 2019 odhadován na 350 mil a meziročně roste v průměru o 10 %. Nejcitovanějšími projekty jsou realizace v Národním divadle, Kongresovém centru Praha, v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí a řadě dalších veřejných institucí, ale i v průmyslových objektech. Více o EPC najdete v publikaci 25 let energetických služeb se zárukou úspor nebo na www.energetickesluzby.com

Výhodou energetických služeb se zárukou úspor (EPC) je, že investice do modernizace vytápění, chlazení či osvětlení je splácena z úspor nákladů na energie, jejichž výši má zákazník smluvně zaručenu. Klíčovým hodnotícím kritériem byl poměr úspor a investic.

Druhé místo v soutěži připadlo Ústeckému kraji a třetí příčku obsadila Městská část Praha 14. Čestné uznání bylo přiznáno Vězeňské službě České republiky za energetickou modernizaci v pěti vězeních po celé ČR.

Foto: zdroj APES

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture