Datum zveřejnění: 
30. 12. 2019
Dne 17. prosince se v Nové budově ČVUT se uskutečnila přednáška profesora Hiroshi Ishiiho, který představil revoluční vizi Tangible Bits a na ni navazující koncepci Radical Atoms. Hiroshi Ishii vede skupinu Tangible Media při MIT, jejímž cílem je převádět digitální informaci do takové formy, kterou můžeme vnímat svými smysly, a nejen na obrazovce.

Hiroshi Ishii, slavný profesor z Massechusettského technologického institutu, seznámil posluchače prostřednictvím svých designových projektů se svou představou o budoucnosti přenosu informací. Jeho filozofie se zakládá na přesahu vize, kdy je potřeba spojit vědu s uměním. Možnost doopravdy se dotknout přenášené informace, nebo dokonce schopnost data naprogramovat tak, že ve své hmotné formě budou moci interagovat s člověkem, takovou představu naplňují. Za svou práci na Tangible Bits dostal Ishii roku 2001 definitivu. V letošním roce získal cenu SIGCHI Lifetime Research Award za přínos, jenž od něj na poli interakce člověka a počítače získala vědecká obec za poslední čtvrtstoletí.

Profesor Hiroshi Ishii se pohybuje v oblasti mediálního umění, vizualizace a interakce. S neustále se vyvíjejícími technologiemi roste potřeba hledat nové principy, jak s nimi může člověk komunikovat. V současnosti jsou prakticky neustále používána různá multimediální rozhraní a v řadě případů se ukazuje, že není nutné používat vždy klávesnici nebo dokonce dotykovou obrazovku, ale způsobů komunikace existuje víc. To zajímá vývojáře různých aplikací včetně těch průmyslových, designérů, konstruktérů v automobilovém průmyslu nebo v architektuře.

Pozváni profesora Ishiiho vzešlo nejen ze stále intenzivnějšího zaměření Fakulty informačních technologií na počítačovou grafiku, ale i z potřeby demonstrovat širokému publiku, především studenstvu, nečekané možnosti vizualizace dat. Na Fakultě informačních technologií ČVUT se počítačové grafice věnuje například skupina Grafit, IMPROlab – laboratoř zpracování obrazu vedená doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřinou, Ph.D., nebo síťová multimediální laboratoř SAGELab, která nabízí profesionální zázemí pro výuku v oblastech síťových technologií, multimédií a virtuální a rozšířené reality. Na Fakultě architektury ČVUT mají studenti průmyslového designu možnost spolupracovat s futuristicky smýšlejícími vyučujícími, např. prof. Marianem Karlem a MgA. Josefem Šafaříkem. Na Fakultě elektrotechnické ČVUT působí jedinečná výzkumná skupina HCI kolem prof. Pavla Slavíka a doc. Zdeňka Míkovce, která představuje středoevropskou špičku v oblasti návrhu a testování uživatelských rozhraní. A dala by se jmenovat i mnohá další pracoviště ČVUT.

Foto: Radek Richtr

Picture

Picture

Picture

Picture