Datum zveřejnění: 
20. 12. 2019
Dne 18. prosince v Karolinu z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy převzalo jmenovací dekrety 69 nových profesorek a profesorů. Na nejvyšší akademický titul byli navrženi vědeckými a uměleckými radami vysokých škol, jmenuje je prezident. Na ČVUT v Praze nyní bude působit 5 nových profesorů, a to na Fakultě stavební, Fakultě elektrotechnické, Fakultě strojní a Fakultě architektury.

Pro obor Výpočetní technika a informatika byl profesorem jmenován doc. Jan Faigl z Fakulty elektrotechnické.

V oboru Architektura a stavitelství byli jmenováni doc. Jiří Kupka a doc. Michal Šourek z Fakulty stavební.  

Doc. Petr Vorlík z Fakulty architektury byl jmenován profesorem v oblasti Dějiny architektury a památková péče.

Novým profesorem oboru Konstrukční a procesní inženýrství se stal doc. Josef Zicha z Fakulty strojní. 

Picture

Picture

Picture