Datum zveřejnění: 
20. 12. 2019
Spolek Výtopna Zlíchov se již dvacet let snaží zachraňovat a renovovat několik parních a motorových lokomotiv a osobních i nákladních vozů. Většinu oprav i výrobu součástí si zajišťují sami, ale pomáhají jim také odborníci s výjimečnou kvalifikací z Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Pro Útvar strojírenské technologie byl požadavek na odlití kopie litinového roštu pro starou lokomotivu velkou výzvou, přestože mají dostatek unikátních zkušeností. Podle dochovaných zbytků roštu parní lokomotivy ČKD BN 200 z roku 1947 si nejdříve připravili dřevěný model, podle něj vyrobili 5 modelů ze silumínu a potom vyrobili 2 pískové formy. V laboratoři se 17. prosince 2019 sešli u indukční pece odborníci, studenti a další zájemci. Tavba s použitím litinového šrotu úspěšně nabíhala a před polednem mohlo začít odlévání dvou roštů do připravených forem. Manipulace s formami nebyla ani s pomocí paletového vozíku jednoduchá. Rozměr formy pro odlití roštů byl 920 x 500 mm a jeho hmotnost přesahovala 250 kg. Docent Aleš Herman mohl po odlití formy konstatovat, že se odlévání zdařilo.

Po opracování odlitých roštů se jich ujmou další šikovné ruce ze spolku Výtopna Zlíchov. Po dokončení opravy celé lokomotivy se stroj přiřadí k ostatním výstavním kouskům a později bude zařazena do souprav pro rekreační a nostalgické jízdy v okolí Prahy.  

Picture