Datum zveřejnění: 
5. 12. 2019
Vzhledem k úspěchům v oblasti aplikovaného výzkumu byla Fakulta strojní ČVUT v Praze nominována Technologickou agenturou ČR do soutěže Vizionáři 2019. Čestné uznání poroty získala Fakulta strojní za celkový přístup k aplikovanému výzkumu, spolupráci s firmami a za praktický přínos ve vztahu k výzkumu, vývoji a uvádění na trh inovací v oblasti strojírenství. Ocenění převzal dne 3. prosince v hotelu Belvedere Praha děkan fakulty prof. Michael Valášek.

Technologická agentura ČR navrhla Fakultu strojní k nominaci na letošní Cenu TA ČR za mimořádné inovační úspěchy v řadě projektů. Základem je budování ekosystémů jako prostředí pro akumulaci, rozhojňování a předávání znalostí, průlomová tvořivost a výchova absolventů pro konkurenceschopnost průmyslu v Českých zemích. Fakulta strojní ČVUT se podílí na 7 ze 14 Národních center kompetence. Příkladem jsou tři výzkumná centra fakulty.

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka přispívá především ke snižováním produkce škodlivin spalovacími motory. Nyní pro to otevřelo novou cestu spočívající v zapalování a zrychleném spalování chudých směsí v zážehových motorech pomocí vodíku ve vyplachované zapalovací komůrce. Nedávno také zajistilo spolu s TÜV SÜD udržení nezávislé fyzické homologovatelnosti vozidel v ČR. 

V oblasti strojírenské výrobní techniky je to Centru kompetence Strojírenská výrobní technika, kde byla vyvinuta řada inovací výrobních strojů používaných jejich výrobci v ČR, například nový systém kompenzace teplotních deformací na bázi teplotních přenosových funkcí a unikátní softwarový systém pro simulace virtuálního obrábění. Jako příklad průlomové inovace může sloužit nový koncept nejvýkonnějšího typu obráběcích strojů představovaného vícevřetenovými soustružnickými automaty, který zvyšuje produktivitu o 75%. Jiný příklad je nový koncept hybridní aditivní technologie pomocí kombinace navařování a obrábění. To jsou vybrané ukázky potenciálu, které vycházejí z úspěšné spolupráce akademické a průmyslové sféry.

Centrem pokročilých leteckých a kosmických technologií zvyšuje fakulta své výzkumné a výukové kompetence v oblasti letectví a kosmonautiky mimo jiné prostřednictvím vybudovaných pěti zkušeben leteckých motorů. Takto vznikající ekosystém přispěl k příchodu největšího výrobce leteckých motorů GE Aviation do ČR, což přináší nejen vývoj a výrobu nového turbovrtulového motoru Catalyst, ale možná i dalších leteckých motorů včetně tryskových. Catalyst se nedávno stal základem futuristického letadla TriFan hybridního v pohonech i módech operování. Současně vyvíjená inovace je individuální celoživotní monitorovací systém funkčnosti a životnosti turbovrtulových motorů s prediktivní údržbou na bázi konceptů Průmyslu 4.0.

Cílem projektu Vizionáři je každoročně vyhledávat, oceňovat a medializovat informace o inovačních počinech v českém podnikání, akademickém i výzkumném prostředí s významným technologickým, ekonomickým nebo sociálním přínosem. Soutěž pořádá již devátým rokem sdružení CzechInno. 

Picture

Picture

Picture