Datum zveřejnění: 
3. 12. 2019
Na svém řádném zasedání dne 2. prosince 2019 si členové Správní rady ČVUT zvolili nové vedeni. Předsedou se stal prof. Ing. Petr SÁHA, CSc., prorektor pro tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a emeritní rektor této univerzity.

Profesor Sáha byl v letech 2001 až 2007 a opět 2010 až 2018 rektorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a v letech 2006 až 2007 předsedal České konferenci rektorů.

Novou první místopředsedkyní SR ČVUT se stala Ing. Dana DRÁBOVÁ, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Místopředsedou SR ČVUT byl zvolen Mgr. František BUREŠ, MBA, LL.M, člen představenstva a technický ředitel Ukrajinské železnice.  

Všechny členy Správní rady najdete zde.