Datum zveřejnění: 
27. 11. 2019
Fakulta informačních technologií ČVUT uzavřela dne 25. listopadu 2019 zlaté partnerství s firmou ŠKODA AUTO a.s. Dohoda mezi moderní a progresivní fakultou a českou automobilovou jedničkou je výsledkem efektivní spolupráce. Vizí je propojit IT teorii s praxí pro zefektivnění automobilového průmyslu a výchovu budoucích IT expertů.

ŠKODA AUTO jakožto Zlatý partner FIT ČVUT má zájem zaměstnávat kvalitní a vhodně vyprofilované absolventy. Současně disponuje odborným zázemí, kterým chce fakultu podporovat. Spolupráce obou subjektů vznikla již na počátku tohoto roku a za tu dobu se podařilo dokončit již čtyři projekty. Zaměstnancům oddělení pro spolupráci s průmyslem na FIT ČVUT Mgr. Petru Šimánkovi a Mgr. Vojtěchu Rybářovi se společně s oddělením vývoje aerodynamiky ve ŠKODA AUTO podařilo vytvořit nástroj, který za použití umělé inteligence pomáhá aerodynamikům systematicky zpracovat dostupná data. Potenciálním přínosem těchto nových znalostí je snížení spotřeby vozu a zvýšení dojezdu u elektrických vozů. Zaměstnanec FIT ČVUT Ing. Jan Motl pak pro firmu zpracoval projekt analýzy fluktuace zaměstnanců.

Smlouvu za partnera podepisovala Petra Meliska, MBA, vedoucí oddělení HR marketingu a náboru, a Mgr. Petr Rešl, vedoucí IT systémů pro výrobu. Při diskusi, která slavnostnímu podpisu předcházela, otevřel děkan doc. Marcel Jiřina také téma dosavadní vzájemné spolupráce. Obě strany diskutovaly její možné rozšíření do budoucna, a to například v oblasti vzdělávání, zejména v doktorském programu. Podpis smlouvy tak potvrzuje oboustranný přínos tohoto výjimečného partnerství.