Datum zveřejnění: 
20. 11. 2019
Dne 16. listopadu se v 10.00 hodin u příležitosti slavnostní mše k 30. výročí svatořečení Anežky České opět rozezněl největší český zvon Zikmund v katedrále sv. Víta. Práce spojené s řešením špatného technického stavu srdce zvonu Zikmund probíhaly několik let a zvonění bylo proto v této době výrazně omezeno. V průběhu roku 2019 se podařilo získat závazné stanovisko OPP KPR a byla realizována celá řada prací a následných ověřovacích experimentů. Všechny úpravy byly úspěšně ukončeny a po rozboru výsledků experimentálního zvonění byl zvon předán k užívání.

Neuspokojivý stav zvonu a značný rozsah výtluků byly důvodem, proč se v roce 2015 Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze obrátila na několik renomovaných pracovišť, a byl sestaven tým na posouzení stavu zvonu Zikmund. Výsledky získané v průběhu let 2016 až 2018 vedly k závěru, že další bezpečný provoz zvonu Zikmund bude vyžadovat kontrolu srdce a jeho závěsu na zvonu. Pracovníci z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a Fakulty stavební proto připravili a realizovali řadu teoretických i experimentálních prací, jejichž výsledky umožnily popsat stav zvonu a současně připravit podklady pro opravu srdce.

Závěry těchto experimentů byly v roce 2018 jednoznačně potvrzeny specialisty z „European Competence Center for Bells ECC – ProBell“ při univerzitě v Kemptenu v Německu. Získané výsledky byly konzultovány jednak s arcidiecézním kampanologem, jednak s firmou Zvonotec, která se věnuje servisu zvonů. Výsledkem byl pak návrh úpravy tvaru srdce a závěsu, který schválil OPP KPR. Práce na úpravách tvaru srdce byly provedeny ve firmě COMTES FHT, a.s.