Datum zveřejnění: 
18. 11. 2019
Dne 16. listopadu proběhlo na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic předání Ceny Josefa Hlávky. Cenu uděluje Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“.

Cenu si převzali Pavla Fialová z Fakulty stavební, Bc. Ladislav Dvořák z Fakulty strojní, Bc. Andrey Chirtsov z Fakulty elektrotechnické, Ing. Dominika Mašlárová z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D., z Fakulty architektury, Ing. Adam Orlický z Fakulty dopravní, Ing. Ondřej Klempíř z Fakulty biomedicínského inženýrství, Ing. Tomáš Čejka, Ph.D., z Fakulty informačních technologií a Bc. Magdalena Mudrochová z Masarykova ústavu vyšších studií.

Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku. O jejím udělení rozhoduje správní rada Nadání na návrh rektorů českých veřejných vysokých škol pražských, rektora brněnské techniky, předsedy Akademie věd ČR a ředitele IKEM Praha. Ocenění je spojeno s předáním diplomu a nadačního příspěvku ve výši 25 000 Kč pro každého nositele.

Foto: Zdeněk Hrabica