Datum zveřejnění: 
17. 9. 2019
ČVUT v Praze získalo 10. září od Evropské komise prestižní ocenění HR Excellence in Research Award v oblasti lidských zdrojů, které odráží kvalitu prostředí pro výzkumné pracovníky a je zárukou jeho dalšího rozvoje. Certifikát může nalákat na univerzitu ještě více zahraničních vědců a zvyšuje celkovou prestiž vysoké školy.

Ocenění HR Award uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují personální strategii vycházející z principů Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Jde o doporučení Evropské komise, které zavazuje výzkumné instituce vytvářet přátelské pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy přijímání vědců.

O HR Award aktuálně usiluje několik vysokých škol z České republiky. Pro ČVUT znamená, že může nabídnout prestižní a transparentní pracovní prostředí, které je otevřené pro domácí i zahraniční špičkové výzkumné pracovníky. Výhodou udělení HR Award je také fakt, že při získání některých prestižních grantů bude mít ČVUT náskok, protože HR Award je v některých grantových řízeních základní podmínkou.

Více informací o ocenění najdete na: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

Proces a administraci projektu na ČVUT najdete na: https://www.cvut.cz/hr-award-hrs4r

Picture