Datum zveřejnění: 
16. 9. 2019
Studentka programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT Alžběta Vachelová se v Plzeňském kraji stala vítězkou regionálního kola. Alžběta je zakladatelkou projektu Zapiš se někomu do života, v němž se vysokoškoláci registrují jako dárci kostní dřeně. Akci zaměřenou na nábor studentů do Českého národního registru dárců dřeně rozběhla v roce 2015 právě na Fakultě stavební, rozhodla se tak pomoci po smrti kamaráda. Několikrát uspořádala nábor nejen na ČVUT, ale do akce zapojila dalších sedm vysokých škol v České republice. Dárcovství kostní dřeně je životně důležité pro pacienty se závažnými onemocněními krve, většinou jde o leukémii.

Díky její iniciativě přibylo v seznamech skoro tři tisíce nových dárců. Již dříve získala Vachelová cenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádný čin studentů a byla nominovaná na cenu Via Bona v kategorii Mladý srdcař. Alžběta Vachelová postupuje do národního kola soutěže, jež se bude konat 30. října.

Picture