Datum zveřejnění: 
15. 8. 2019
Experti z Ústavu letadlové techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze se spolu v rámci spolupráce se společností Direct Fly, s.r.o, podílejí na vývoji nového letounu celokovové konstrukce v kategorii UL/LSA. Nový UL bude určen k certifikaci s maximální vzletovou hmotností (MTOW) 600 kilogramů. Měl by být použitelný nejen pro přistání na krátkých nezpevněných plochách, ale i jako cestovní letadlo pro lety na delší vzdálenosti a s vyšší cestovní rychlostí než jiné letouny stejné kategorie. Má umožnit krátký vzlet a přistání (STOL). Pro vzlet a nastoupání do výšky 15 metrů by mělo dostačovat 89 metrů, pro přistání z výšky 15 metrů pak přibližně 250 metrů. Zároveň je letoun navrhován jako stavebnice (Kitplane) a taková technologie umožňuje značné snížení nákladů i zkrácení termínů výroby.

Odborníci z Fakulty strojní ČVUT připravují především koncepční návrh letounu, dále se zabývají aerodynamickými a pevnostními výpočty, návrhem konstrukce a pevnostními zkouškami. Výrobce letounu má pak na starosti definici požadavků na letoun, tvorbu výrobní dokumentace, technologickou přípravu výroby, vývoj technologie, vlastní výrobu, propagaci a následný prodej. V současné době probíhá výroba a montáž zkušebního prototypu a pevnostní zkoušky základních stavebních skupin. První vzlet by se měl uskutečnit v průběhu příštího roku.

Společný projekt - vývoj letadla s malými požadavky na délku vzletové a přistávací dráhy, stavbu i testování, finančně podpořila Technologická agentura České republiky. Do vývoje vložila ze svého programu EPSILON více než 6,7 milionu korun. Vývoj zahájil Direct Fly v minulém roce, kdy tým odborníků vypracoval optimalizační studii, připravil dokumentaci, optimalizoval pohonnou jednotku a zahájil samotnou výrobu ověřovacích prototypů. Dále odborníci navrhli všechny potřebné stavební prvky a následně zahájili montáž prototypu, určeného pro zátěžové zkoušky.  

Picture