Datum zveřejnění: 
2. 8. 2019
Ocelový most s příhradovou konstrukcí na silnici I/11 v Petrově nad Desnou odolal kolapsu při pokusu o jeho řízenou destrukci. Most se nachází v havarijním stavu a při příležitosti jeho demolice ho využilo ŘSD společně s Fakultou stavební ČVUT k řadě zkoušek. Finální zatěžování proběhlo 31. července.

Vědci zde testovali technologii SMA pro zesílení jeho konstrukce. Šlo o první reálné použití SMA na mostní konstrukci na světě. Zároveň byla sledována možnost detekce poškození mostu pomocí modální analýzy, a to za pomoci řízeného poškozování konstrukce. Most však odolal zátěži 450 tun a bude tedy zbourán standardním postupem a nahrazen mostem novým.

Vědci z Fakulty stavební ČVUT na mostě pracovali již od 5. dubna, kdy zde byl zřízen systém dlouhodobého monitoringu mostu. Od té doby zde provedli řadu měření, včetně statických a dynamických zatěžovacích zkoušek. Začátek finálního zatěžování byl vzhledem k časové náročnosti při vnášení zkušebního zatížení na konstrukci plánován již na úterý 30. července, kdy mělo dojít k vnesení takové úrovně zatížení, aby se konstrukce nacházela v bezpečné elastické oblasti působení. Překročení této meze v důsledku zvyšování zatížení pak následovalo ve středu 31. července, kdy mělo dojít ke kolapsu. Most z roku 1906 však zátěži odolal.

Stavba byla zatěžována prostřednictvím silničních panelů a následně pomocí štěrkem naplněných „bigbagů“. Při zatěžování byla prováděna řada měření. Pomocí technologie DIC (bezkontaktní optická technika, jež měří povrchovou deformaci s rozlišením na mikrometr) byla sledována deformace hlavního nosníku mostu. Zároveň probíhala geodetická sledování deformací mostu – monitoring průhybu, příčné deformace, sedání spodní stavby a deformace přechodových oblastí. Pro zjištění geometrie mostu byla využita i technologie laserového skenování. Kompletní průběh zatěžování byl dokumentován pomocí kamer a dronů.

Vědci na mostě ve spolupráci se švýcarskými laboratořemi EMPA primárně testovali technologii SMA (Shape memory alloys), což značí materiály disponující tvarovou pamětí. Jednalo se o první reálné použití SMA na mostní konstrukci na světě. Materiály s touto schopností jsou výjimečné svými možnostmi deformace (zkrácení) po jejich zahřátí současně s jejich velmi vysokou pevností. To v praxi umožňuje tyto materiály použít jako externí předpětí, které lze jednoduše aktivovat a upevnit na konstrukci. Na mostě byl tento prvek nainstalován na příčníku. 

Most v Petrově nad Desnou pochází z mostárny bratří Kleinů, jeho stávající nosná konstrukce je ocelová, příhradová, uložená na betonových opěrách na ocelových ložiskách. Pod ložisky jsou osazeny kamenné úložné kvádry. 

O události informovala tato média: denik.czirozhlas.czlidovky.cztyden.cznovinky.czCT24.cz a další.