Datum zveřejnění: 
10. 6. 2019
ČVUT v Praze se bylo v letošním roce opět prezentovat na půdě Národního technického muzea, kde v rámci 16. ročníku Pražské muzejní noci dne 8. června představilo své interaktivní exponáty a projekty. Návštěvníci všech věkových kategorií se tak mohli přesvědčit, že studium vědy a techniky na ČVUT v Praze může být nejenom zajímavé, ale především užitečné pro naši společnost. Představili jsme technické novinky, prezentace projektů a zajímavosti k vidění jinde, než na akademické půdě.

Zájemci si mohli vyplnit test dopravní bezpečnosti a vyzkoušet si řízení automobilu na dopravním simulátoru Fakulty dopravní. Zajímavou expozici nabídla Fakulta strojní, ve které prezentovaly přístroje pro výuku biomechaniky, stroje na mikrovlákna a modely křídel pro bezpilotní letouny s ukázkou zkoušky pevnosti. Během večera se návštěvníci všech věkových kategorií  také mohli zapojit do kreativního workshopu Fakulty stavební a osvěžit se u modelu vodního kanálu, který byl vyprojektován pro olympiádu v Rio de Janeiru. Neméně atraktivní byla fakultní prezentace projektu „Šíření elektromagnetických vln v lidské hlavě a jeho využití v medicíně aneb mobilní telefon, jak moc nám září do hlavy“, dále detektor lži a expozice člověk, kterou připravila Fakulta biomedicínského inženýrství. Návštěvníci si mohli odnést výtisky z 3D tiskárny, prohlédnout si ukázky složitějších výtisků z různých materiálů a vyřešit vytištěné hlavolamy Fakulty informačních technologií. Interaktivní a hravou fyziku prezentovala Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Masarykův ústav vyšších studií představoval širokému spektru návštěvníků Muzejní noci historickou techniku v přírodě, muzeích a knihách. Historická laboratoř(elektro)techniky katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulty elektrotechnické předváděla svou spolupráci na tvorbě Muzea elektrotechniky a informatiky v NTM, formy své vědecké činnosti a celoškolského doktorského studia v oboru Historie věd a techniky.

Do Národního technického muzea přišlo během Muzejní noci necelých 9000 návštěvníků.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture