Datum zveřejnění: 
7. 6. 2019
Jedno prvenství, dvě třetí místa a čestné uznání si ze Soutěže studentů vysokých škol ve vědecké činnosti (SVOČ) v matematice a informatice přivezla čtveřice reprezentantů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Finálové kolo soutěže se letos uskutečnilo v Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně ve dnech 2. až 4. června. Šlo o jubilejní 20. ročník SVOČ, kterou tradičně pořádá Česká matematická společnost ve spolupráci se Slovenskou matematickou společností Jednoty slovenských matematiků a fyziků. Studentky a studenti FJFI zpravidla ze soutěže neodjíždějí s prázdnou – vloni přivezli tři druhá místa. Letos se svými pracemi uspěli všichni čtyři reprezentanti fakulty.

Vítězem kategorie  kategorie M5+M6 (Algebra, topologie a geometrie & Teorie grafů a kombinatorika) je Jan Mazáč, který zpracoval téma Delonovské množiny uzavřené vůči lineárním zobrazením. Jeho školitelkou byla prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.

V kategorii M1+M2 (Teorie funkcí a prostory funkcí & Teorie diferenciálních a integrálních rovnic) získali 3. místo Tereza Kurimaiová za práci Lieb-Thirringovy nerovnosti pro vlnovou rovnici s útlumem, kterou vedl školitel doc. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc., a třetí skončil i Michal Tichý se studií Invariantní řešení a kvalitativní analýza reakčně-difuzních rovnic na rostoucích oblastech, školitelem byl doc. Ing. Václav Klika, Ph.D.

Čestné uznání  v kategorii I1+I2 (Teoretická informatika & Umělá inteligence) získal Václav Košík za práci Generalized derived words and substitutions closed under derivation, školitelkou byla prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.