Datum zveřejnění: 
7. 6. 2019
Dne 5. června se na půdě Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické ČVUT konalo již třinácté setkání a prezentaci prací studentů středních škol s názvem StreTech 2019. Cílem akce bylo umožnit prezentaci prací studentek a studentů a jejich středních škol na univerzitě, dát možnost studentům představit výsledky své odborné práce, seznámit se s prací jejich kolegů a kolegyň, prodiskutovat použitá řešení. Úspěšně již proběhlo dvanáct ročníků (v letech 2007 až 2018) tohoto setkání zástupců řady významných středních škol z celé republiky.

Práce na StreTech 2019 mohly být individuální nebo kolektivní a prezentované buď formou posteru, nebo modelu, případně ukázkami na notebooku. Přihlášení a výběr prací byl ponechán na uvážení vedení středních škol. Z témat příspěvků prezentovaných na StreTech je tradičně sestaven sborník na CD, který obdrží jak prezentující studenti, tak jejich střední škola. Pro širokou veřejnost jsou jak sborník z letošního, tak i z předcházejících ročníků dostupné na webových stránkách akce.

Na StreTech 2019 bylo přihlášeno 150 příspěvků od 268 autorů ze 72 škol, z oblasti elektrotechniky, elektroniky a informatiky, strojírenství, stavebnictví a architektury, biomedicíny, chemie, fyziky, ekonomie a společenských věd.

Propagační plakát připravil student tercie (8. třídy) z Gymnázia J. Barranda Beroun. Ústřední kresba plakátu je inspirována motivem srdce. Dle vyjádření autora proto, že chtěl vyjádřit že StreTech je srdcovou záležitostí, neboť na této akci byl letos již potřetí. A protože se StreTech týká především technických výrobků, rozhodl se srdce vytvořit z nejrůznějších potrubí, ventilací a nýtovaných plechů. Použitý styl kresby může někomu připomínat populární hru Machinarium.

Videa z akce je k dispozici zde

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture