Datum zveřejnění: 
30. 5. 2019
Matematická soutěž Pangea pracuje s reálnými příklady ze života a mohou se jí účastnit děti ze 4. až 9. ročníků základní školy a příslušné ročníky víceletých gymnázií z celé České republiky. Pro každý rok jsou vybrána jiná témata, soutěže se tak může každý žák účastnit opakovaně, aniž by řešil stejné nebo podobné úlohy. Pro letošní rok byla zvolena jako témata: hudba, příroda a ekologie. Soutěže se zúčastnilo téměř 56 000 dětí, mezi nimi všechna Lvíčata ze 3., 4. a 5. ročníku. Z počtu 31 žáků UZŠ Lvíčata se 4 žáci umístili do 100. místa v rámci České republiky, dalších 7 mělo výborné umístění v rámci Středočeského kraje. Do finále, kam je vybráno vždy 60 nejlepších účastníků, postoupili 2 žáci UZŠ Lvíčata - Kamil Tomáš skončil na 2. místě a Marek Sovják na 9. místě. Oba žáky ocenil na zasedání Akademického senátu ČVUT dne 29. května rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček. Gratuloval také předseda AS ČVUT doc. Jan Janoušek.

Lvíčata jsou úspěšná i v dalších matematických soutěžích. V matematické olympiádě skončili 3 páťáci jako úspěšní řešitelé obvodního kola, které je pro tuto věkovou kategorii zároveň kolem nejvyšším. Velmi dobré výsledky žáci dosáhli také v soutěži Matematický klokan i v obvodním kole Pythaghagoriády, kam se do kategorie pro 5. třídu probojovalo 8 dětí, kromě čtyř páťáků ještě dva čtvrťáci i dva třeťáci.

Foto: SVTI FEL ČVUT

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture