Datum zveřejnění: 
15. 4. 2019
Žákům UZŠ Lvíčata, jejímž zřizovatelem je ČVUT, se letos podařilo dosáhnout pozoruhodných výsledků v matematických soutěžích. V celostátní soutěži PANGEA získal žák 4. ročníku Marek Sovják obdivuhodné 1. místo z 9 926 účastníků v České republice. Soutěž Pangea se podařila také Kamilu Tomášovi z 5. ročníku, který se umístil na 28. místě z 10 930 účastníků z celé České republiky. Oba žáci postupují do celostátního finále, do kterého se probojovalo 60 nejlepších řešitelů. To proběhne v květnu v Praze.

Soutěž PANGEA je unikátní v nabídce matematických úloh, které se inspirují běžným životem každého z nás. Akce se účastnili i ostatní žáci 4. a 5. ročníku a dalším pěti z nich se podařilo umístit se do stého místa v rámci České republiky.

Lvíčata letos vynikají i v matematické olympiádě, kde jsou mezi úspěšnými řešiteli obvodního kola tři žáci 5. ročníku. Velmi dobře si Lvíčata vedla také v soutěži Matematický klokan, kde v kategorii Cvrček pro žáky 2. a 3. tříd získalo nadpoloviční počet bodů 17 dětí, mezi nimi i jedna žačka prvního ročníku. Vynikající výsledky čtyř nejlepších postupují k dalšímu zpracování v rámci celé České republiky, stejně jako skvělé výsledky tří nejlepších z kategorie Klokánek pro žáky 4. a 5. tříd, kde získalo více než polovinu bodů 12 dětí, což je skvělý výsledek.

V Pythagoriádě, která je určena žákům 5. tříd, se podařilo postoupit do dalšího kola osmi žákům (4 páťáci, 2 čtvrťáci a 2 třeťáci). Nedávno Lvíčata pod vedením doc. Ing. Radoslava Sovjáka, Ph.D., přivezla ze Slovenska ocenění za 1. a 3. místo v mezinárodní soutěži Odysea mysli. 

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Z výsledků svých žáků má UMŠ Lvíčata velkou radost a je na ně patřičně hrdá. Velký dík patří Mgr. Jindře Černé, která je duší všech počtářských klání a hudebních produkcí na UZŠ Lvíčata, a vede Lvíčata k matematickému soutěžení. Poděkování patří také panu prof. ing. Janu Zemanovi, Ph.D., který s dětmi pracuje v rámci matematického kroužku, i všem ostatním učitelkám i učiteli UZŠ Lvíčata, kteří vedou své žáky s velkým nasazením a erudicí.

Foto: Petr Neugebauer, ČVUT FEL